Kalendarz szkoleń

22 kwietnia Szkolenie on-line: Ocena odpowiedniości członków organów banków spółdzielczych - członków zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w banku spółdzielczym więcej
24 kwietnia Bezpłatne webinarium KZBS we współpracy z BPS Leasing i SGB Leasing: Leasing - perspektywa rozwoju w bankowości spółdzielczej więcej
25 kwietnia Szkolenie on-line: ICAAP w banku spółdzielczym więcej
26 kwietnia Szkolenie on-line: Bank spółdzielczy w postępowaniach konsumenckich - reklamacje i postępowania sądowe więcej
06 maja Szkolenie on-line: Co powinna zawierać polityka inwestycyjna banku spółdzielczego? Przegląd wymogów Rekomendacji B KNF, w związku z BION 2024 więcej
07 maja Szkolenie on-line: Ocena kredytowa podmiotów gospodarczych z uproszczoną księgowością więcej
09 maja Szkolenie on-line: "Know Your Customer" (KYC) oraz "Know Your Business" (KYB) w sektorze bankowości spółdzielczej więcej
13 maja Szkolenie on-line: Ocena ryzyka związanego ze stosowaniem WIBOR w umowach z klientami więcej
14 maja Dwudniowe szkolenie on-line: Ocena projektów inwestycyjnych - specyfika finansowania projektów inwestycyjnych w formule „corporate finance” oraz „project finance” więcej
17 maja Szkolenie on-line: Podatek od towarów i usług w banku spółdzielczym - od ogółu do szczegółu więcej
20 maja Szkolenie on-line: Ryzyko stopy procentowej. Znowelizowana Rekomendacja G KNF oraz Wytyczne EBA dot. IRRB i CSRBB więcej
24 maja Szkolenie on-line: Polityka wynagrodzeń i nowoczesne systemy motywacyjne w banku spółdzielczym więcej