Stanowiska i opinie

Pismo KZBS ws. Projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

2024-03-29

W dniu 28 marca br. KZBS skierował pismo do Marszałka Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2024-03-28

W dniu 27 marca br. KZBS skierował pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgłosił dodatkowe propozycje dotyczące modyfikacji rozwiązań w zakresie opodatkowania przychodów udziałowców banków spółdzielczych, tj. zwolnienie z tzw. podatku Belki.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. kwalifikowalności banków spółdzielczych jako MMŚP

2024-03-27

W dniu 21 marca br. KZBS skierował pismo do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w sprawie kwalifikowalności banków spółdzielczych w projektach w ramach działania 2.2 i 2.21 POWER, przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS dotyczące kredytów hipotecznych

2024-02-29

W dniu 20 lutego br. KZBS skierował pismo do Ministerstwa Finansów stanowiące odpowiedź w sprawie konsultacji publicznych dotyczących dwóch dokumentów z zakresu kredytów hipotecznych.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy Kodeks cywilny

2024-01-09

W dniu 8 stycznia br. KZBS skierował pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy Kodeks cywilny.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. w sprawie przedłużenia tzw. wakacji kredytowych

2024-01-02

W dniu 2 stycznia 2024 r. KZBS skierował pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Czytaj więcej »