Stanowiska i opinie

Pismo KZBS ws. kluczowych wyzwań stojących przed sektorem banków spółdzielczych

2024-07-02

W dniu 26 czerwca 2024 r. KZBS skierował pismo do Pana Kazimierza Kleiny Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie kluczowych wyzwań stojących przed sektorem banków spółdzielczych oraz postulatów, których realizacja może się przyczynić do poprawy warunków świadczenia przez nie usług finansowych.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. zapewnienia operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego

2024-05-28

W dniu 24 maja br. KZBS skierował pismo do Ministra Finansów zawierające uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń

2024-05-10

W dniu 8 maja br. KZBS skierował pismo do Ministra Finansów z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zmianę § 40 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. Wskaźnika Finansowania Długoterminowego

2024-05-09

W dniu 7 maja br. KZBS skierował pismo do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie projektu Rekomendacji WFD dotyczącej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego.

Czytaj więcej »

Pisma KZBS ws. kwalifikowalności banków spółdzielczych jako MMŚP

2024-05-06

W dniu 16 kwietnia br. KZBS skierował pismo do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej prezentując stanowisko KZBS i sektora w sprawie kwalifikowalności banków spółdzielczych jako mikro, małe bądź średnie przedsiębiorstwo. Pisma zawierające podobną argumentację KZBS i sektora skierowano również do PARP, UOKiK i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. Projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

2024-03-29

W dniu 28 marca br. KZBS skierował pismo do Marszałka Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Czytaj więcej »