Aktualności KZBS

#zostanwdomuzGBS: Sprawy członkowskie w spółdzielczości bankowej w świetle dyskusji na forum europejskim

2020-03-31

W ramach cyklu #zostanwdomuzGBS udostępniamy artykuł dra Michała Króla na temat spraw członkowskich banków spółdzielczych w perspektywie europejskiej. Artykuł został opublikowany w numerze 6/2019 "Głosu Banków Spółdzielczych".

Czytaj więcej »

Uwagi KZBS skierowane do Ministerstwa Finansów

2020-03-30

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w dniu 30.03.2020 r. zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Czytaj więcej »

Uwagi KZBS skierowane do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

2020-03-30

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w dniu 30.03.2020 r. propozycje zmian do ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej »

Obrady Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 26.03.2020 r.

2020-03-27

W dniu 26 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej wobec zagrożeń koronawirusem i zapewnienia ciągłości działania na rzecz klientów banków spółdzielczych.

Czytaj więcej »

#zostanwdomuzgbs: "Co dalej z WIBOR-em, czyli reforma wskaźników referencyjnych"

2020-03-27

W ramach cyklu #zostanwdomuzgbs udostępniamy artykuł, którego autorem jest Jacek Rapcia, na temat reformy wskaźników referencyjnych. Artykuł został opublikowany w numerze 6/2019 "Głosu Banków Spółdzielczych".

Czytaj więcej »

KZBS w imieniu sektora przekazał do Minister Rozwoju uwagi do ustawy przygotowanej w zw. ze zwalczaniem COVID-19

2020-03-26

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w dniu 27 marca br. przedłożył propozycje do ww. projektu ustawy.

Czytaj więcej »