Aktualności KZBS

Działalność KZBS w lipcu

2021-08-02

Wśród działań Krajowego Związku Banków Spółdzielczych podstawową rolę odgrywają aktywności na rzecz reprezentowania, ochrony wspólnych interesów i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi działaniami Związku.

Czytaj więcej »

Efektywne i efektowne działania na Facebooku w bankowości - 2 września

2021-08-02

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line pt.: „Efektywne i efektowne działania na Facebooku w bankowości”, które odbędzie się w dniu 2 września 2021 r. w godzinach 9:00 – 15:30.

Czytaj więcej »

SGH we współpracy z KZBS organizuje Podyplomowe studia „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

2021-08-02

Rozpoczęła się rekrutacja na Podyplomowe studia „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” w Szkole Głównej Handlowej, których partnerem oraz współorganizatorem jest Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. To pierwszy w Polsce tak kompleksowy program kształcenia kadry zarządzającej i rezerwowej kadry kierowniczej dla banków spółdzielczych, w którego przygotowaniu aktywnie uczestniczył KZBS. I edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, planowane pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2021 r. w trybie mieszanym, tj. w zależności od warunków pandemicznych część zjazdów będzie stacjonarna na kampusie SGH w Warszawie, a część on-line. Studia trwają 2 semestry.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

2021-07-29

W dniu 28 lipca 2021 r. KZBS skierował pismo do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące potrzeby zintensyfikowania prac legislacyjnych prowadzących do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych pomocy bezzwrotnej udzielanej uczestnikom systemów ochrony z funduszy pomocowych, zgodnie z rekomendacją Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r.

Czytaj więcej »

Konsultacje prawne KZBS (30.07.2021)

2021-07-29

Już jutro o godzinie 9:00 rozpoczynają się piątkowe, bezpłatne konsultacje prawne. Zachęcamy Członków KZBS do kontaktu. Na Państwa pytania do godziny 11:00 będzie odpowiadał Karol Bernat, radca prawny. Numer telefonu do kontaktu: 22 875 30 30.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS do Ministerstwa Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

2021-07-27

W dniu 26 lipca br. KZBS skierował pismo do Ministerstwa Finansów dotyczące potrzeby doprecyzowania przepisów rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, w zakresie zapisów dotyczących wpływu wszczęcia postępowania upadłościowego lub okresowego zawieszenia postępowania egzekucyjnego na możliwość skorzystania przez bank z uprawnienia do pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw.

Czytaj więcej »