Odznaczenia KZBS

Odznaka Honorowa Krzyż Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka

Honorowa Odznaka Krzyż Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka „Zasłużonemu w rozwoju spółdzielczości bankowej” jest odznaczeniem określonym w Statucie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych dla podkreślenia zasług osób fizycznych w rozwoju idei spółdzielczości bankowej, w tym działalności oświatowej oraz społeczno – wychowawczej. Krzyż stanowi medal w kształcie kwadratu o wymiarach 2,5 cm x 2,5 cm wykonany w zależności od stopnia z metalu pozłacanego lub srebrzonego. Krzyż jest jednostronny, na awersie znajduje się popiersie Ks. Piotra Wawrzyniaka, które jest umieszczone w prostokątnej ramce, otoczone wieńcem laurowym. W dolnej części wewnątrz ramki znajduje się napis KRZYŻ ZASŁUGI IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA. Od górnej, lewej i prawej krawędzi ramki do trzech rogów kwadratu rozchodzą się kłosy zbóż. Wzdłuż krawędzi umieszczony jest napis ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ. Krzyż zawieszony jest na wstążce w kolorze złotym lub zielonym w zależności od stopnia Krzyża.

Odznaka Honorowa im. Franciszka Stefczyka 

Honorowa Odznaka im. Franciszka Stefczyka „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej” jest odznaczeniem określonym w Statucie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych dla podkreślenia zasług osób fizycznych w rozwoju idei spółdzielczości bankowej. Odznakę stanowi medal w kształcie okręgu o średnicy 2 cm wykonany w zależności od stopnia z metalu pozłacanego lub posrebrzanego. Odznaka jest jednostronna, na awersie znajduje się popiersie Franciszka Stefczyka otoczone napisem ODZNAKA IM. F. STEFCZYKA ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI BANKOWEJ, w górnej części okręgu umieszczony jest napis W SŁUŻBIE SWOJEJ OJCZYŹNIE, w dolnej części okręgu znajduje się logo KZBS, natomiast na bokach okręgu znajdują się kłosy zbóż. Odznaka zawieszana jest na wstążce w kolorze złotym lub zielonym w zależności od stopnia Odznaki.

Medal im. Franciszka Stefczyka

Złoty Medal za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka jest odznaczeniem określonym w Statucie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych dla podkreślenia zasług banków spółdzielczych, banków zrzeszających, organizacji działających w środowisku spółdzielczości bankowej i społeczności lokalnej. Medal jest w kształcie koła o średnicy 7 cm i grubości 3 mm. Wykonany jest z pozłacanego metalu. Medal jest dwustronny. Na awersie znajduje się popiersie Franciszka Stefczyka, które jest otoczone napisem podzielonym na dwie części. W dolnej części z napisem „MEDAL IM. FRANCISZKA STEFCZYKA” zaś w górnej „ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI BANKOWEJ”, po bokach znajdują się kłosy zbóż. Na rewersie znajduje się logo KZBS z napisem „BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W SŁUŻBIE SWOJEJ OJCZYŹNIE”.

Skład Kapituły Odznaczeń KZBS na kadencję lat 2024-2028:

  • Elżbieta Karasek - Przewodnicząca Kapituły Odznaczeń KZBS,
  • Urszula Karpińska - Wiceprzewodnicząca Kapituły Odznaczeń KZBS,
  • prof. Małgorzata Iwanicz -Drozdowska - Członek Kapituły Odznaczeń KZBS,
  • Jacek Jańczuk - Członek Kapituły Odznaczeń KZBS,
  • Mariola Walendowska - Członek Kapituły Odznaczeń KZBS,
  • Marcin Miecznik - Sekretarz Kapituły Odznaczeń KZBS.