Prenumerata "Głosu Banków Spółdzielczych"

Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: Czytaj więcej

 1. administratorem moich danych osobowych jest Krajowy Związek Banków Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Boya – Żeleńskiego 6/22-23, 00-621 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127435, NIP 5251535221, Regon 630536603.
 2. przysługuje mi prawo do:
  1. uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, przenoszenia danych czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:
   • Telefoniczny, za pośrednictwem Biura KZBS pod numerem tel.: (022) 875 30 30.
   • W formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej sekretariat@kzbs.org;
  2. wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych Państwa dotyczących narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych;
  3. dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO w celach związanych z organizowaniem szkoleń, konferencji, warsztatów przez KZBS;
  4. dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
 3. dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany regulacjami wewnętrznymi Krajowego Związku Banków Spółdzielczych dotyczący zasad przechowywania dokumentacji i retencji danych osobowych lub do momentu cofnięcia zgody.
 4. przekazywanie danych osobowych przeze mnie ma charakter dobrowolny

PRENUMERATA ROCZNA OFERTA MIKOŁAJKOWA(DLA CZŁONKÓW KZBS)

Od 6 do 10 grudnia br. obowiązuje cena promocyjna 172 zł brutto za 6 wydań „Głosu Banków Spółdzielczych” w wersji papierowej z darmową wysyłką. Od 11 grudnia br. obowiązuje cena regularna – 192 zł.

BONUS: Do wydania papierowego dołączamy GRATIS e-wydanie (wersja elektroniczna) wraz z dostępem do archiwum e-wydań z lat 2018-2019. 

PRENUMERATA ROCZNA DLA POZOSTAŁYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH:

 • WYDANIE PAPIEROWE 

6 wydań „Głosu Banków Spółdzielczych” w wersji papierowej z darmową wysyłką

BONUS: Do wydania papierowego dołączamy GRATIS e-wydanie (wersja cyfrowa) wraz z dostępem do archiwum e-wydań z lat 2018-2019. 

CENA: 192 zł brutto

 • E-WYDANIE (wersja cyfrowa)

6 wydań „Głosu Banków Spółdzielczych” w wersji cyfrowej

BONUS: Do e-wydania dołączamy GRATIS dostęp do archiwum e-wydań z lat 2018-2019.

CENA: 139 zł brutto 

 

Aby zostać prenumeratorem „Głosu Banków Spółdzielczych" należy złożyć zamówienie:

 • Wypełniając elektroniczny formularz zamówienia prenumeraty dostępny powyżej 

     albo

 • Wypełniając formularz prenumeraty w PDF dostępny poniżej i wysłając go na adres: redakcjagbs@kzbs.org

Kontakt w sprawie prenumeraty czasopisma: telefon (22) 875 30 42

 

Wydawany od 25 lat „Głos Banków Spółdzielczych” jest czasopismem poświęconym wyłącznie sektorowi bankowości spółdzielczej. Dokładamy dużych starań, aby zawsze poruszał on najważniejsze w danym momencie sprawy dla sektora, stanowiąc praktyczną pomoc w codziennym funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

PREZENTUJEMY

zagadnienia, analizy i prognozy ze świata bankowości i finansów

POKAZUJEMY

optymalne drogi rozwoju

PROPONUJEMY

ciekawe i wypróbowane rozwiązania


Pliki do pobrania