Akty prawne

Prawo bankowe: 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002488/O/D20232488.pdf 

Prawo spółdzielcze: 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000648/U/D20210648Lj.pdf 

Ustawa o BS: 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20001191252/U/D20001252Lj.pdf 

Ustawa o BFG:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000996/U/D20160996Lj.pdf

 

BRRD – wersja polska: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059 

BRRD II (Dyrektywa zmieniająca BRRD) – wersja polska: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0879 

SRMR – wersja polska: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&qid=1703160972209 

SRMR II (Rozporządzenie zmieniające SRMR) – wersja polska: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0877

CRD IV – wersja polska: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:PL:PDF 

CRD V (Dyrektywa zmieniająca CRD IV) – wersja polska: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0878&from=PL  

CRR – wersja polska: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:PL:PDF 

CRR II (Rozporządzenie zmieniające CRR) – wersja polska: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=PL