Kalendarz szkoleń

27 maja Szkolenie on-line: Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków, odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi oraz wierzytelności odpisane jako nieściągalne na gruncie CIT więcej
27 maja Szkolenie on-line: Zielony Europejski Ład – kierunek do zielonej gospodarki poprzez zrównoważone finansowanie więcej
30 maja Dwudniowe szkolenie on-line: Gwarancje bankowe więcej
01 czerwca KONFERENCJA INAUGURACYJNA „Czerwiec z bankiem spółdzielczym” (REJESTRACJA) więcej
×