Kalendarz szkoleń

25 lipca Webinarium KZBS i UKNF: Stan dostosowania się banków spółdzielczych do wymogów wprowadzanych przez Rozporządzenie DORA więcej