Kalendarz szkoleń

06 lutego Rachunki uśpione, rachunki małoletnich, pełnomocnictwa do rachunków - zagadnienia praktyczne więcej
11 lutego Elektroniczne sprawozdania finansowe za 2019 r. – ujęcie praktyczne więcej
28 lutego Cyberbezpieczeństwo w banku spółdzielczym – jak bronić się przed atakami na banki i ich klientów