Kalendarz szkoleń

27 września Szkolenie on-line: Ryzyko ESG w działalności banku spółdzielczego więcej
28 września Szkolenie on-line: Ocena ekonomiczno-finansowa banku spółdzielczego więcej
02 października Szkolenie on-line: Retencja Klientów w banku spółdzielczym - Cz. I więcej
03 października "Komunikacja zorientowana na cel. Czyli jak skutecznie komunikować się w biznesie i poza - ŚWIAT ODBIORCY" - drugi z cyklu pięciu bezpłatnych webinarów więcej
09 października Szkolenie on-line: Windykacja w banku spółdzielczym więcej
11 października Szkolenie on-line: Polityka wynagrodzeń w banku spółdzielczym więcej
12 października Szkolenie on-line: Finansowanie grup kapitałowych - wybrane aspekty kredytowe i prawne w ocenie ryzyka finansowania przez bank podmiotów z grupy kapitałowej więcej
13 października Szkolenie on-line: Finansowanie nieruchomości komercyjnych i deweloperów mieszkaniowych więcej
16 października "Komunikacja zorientowana na cel. Czyli jak skutecznie komunikować się w biznesie i poza - SŁOWA I KOMUNIKACJA NIEWERBALNA" - trzeci z cyklu pięciu bezpłatnych webinarów więcej
17 października Szkolenie on-line: Zmiany w regulacjach dotyczących outsourcingu w działalności banków spółdzielczych więcej
18 października Szkolenie on-line: Retencja Klientów w banku spółdzielczym - Cz. II więcej
20 października Komunikacja ESG w banku - na co zwracać uwagę, aby nie zostać oskarżonym o greenwashing? - czwarty z cyklu pięciu bezpłatnych webinarów więcej
24 października Szkolenie on-line: Ryzyko walutowe w banku spółdzielczym więcej
24 października I termin szkolenia on-line: Podatek odroczony – warsztaty 2023 więcej