Kalendarz szkoleń

28 września Dwudniowe szkolenie on-line: Analiza kredytowa - kluczowe aspekty i wybrane metody stosowane w analizie na potrzeby finansowania przedsiębiorstw więcej
30 września Szkolenie on-line: Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych w bankach spółdzielczych więcej
03 października Szkolenie on-line: Ocena zdolności kredytowej działalności rolniczej więcej
04 października Szkolenie on-line: Ocena efektywności banku spółdzielczego więcej
06 października Szkolenie on-line: Strukturyzacja transakcji kredytowych więcej
10 października Szkolenie on-line: Zastosowanie rachunku powierniczego w finansowaniu nieruchomości więcej
11 października Szkolenie on-line: Windykacja w banku spółdzielczym więcej
13 października Szkolenie on-line: Finansowanie grup kapitałowych - wybrane aspekty kredytowe i prawne w ocenie ryzyka finansowania przez bank podmiotów z grupy kapitałowej więcej
14 października Szkolenie on-line: Ryzyko walutowe w banku spółdzielczym więcej
17 października Szkolenie on-line: AML w banku spółdzielczym cz. I więcej