Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej

Od maja 2019 r. w Centrali Banku BPS, przy ulicy Grzybowskiej 81 w Warszawie, wszyscy zainteresowani historią sektora mogą zapoznać się z bogatymi zbiorami, stanowiącymi świadectwo historii polskiej bankowości spółdzielczej. Prace nad zorganizowaniem Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej przeprowadzono w ramach porozumienia, które w lipcu 2018 r. roku zostało zawarte pomiędzy Bankiem BPS, SGB-Bankiem oraz KZBS.

W dniu 30 maja 2019 r. odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej (CHPBS). W mowach wygłoszonych podczas inauguracji działalności CHPBS podkreślano, iż fakt, że historia bankowości spółdzielczej w Polsce, a wcześniej na ziemiach polskich, trwa już od ponad 150 lat, świadczy o wyjątkowym kapitale zaufania, jakim cieszą się banki spółdzielcze. Wynika to przede wszystkim z ich zaangażowanego wspierania społeczności lokalnych oraz tego, że banki te wyrastają z solidnego fundamentu wartości spółdzielczych, które są kultywowane od wielu generacji. Wartość inicjatywy – powołania do życia CHPBS – to także przesłanie dla przyszłych pokoleń. Twórcy ekspozycji uwypuklili, jak wielkie znaczenie ma to, aby pozostawać wiernym fundamentalnym wartościom solidaryzmu i współpracy, wpisanym w misję banków spółdzielczych, jak bardzo wartości spółdzielcze pozostają istotnym budulcem przyszłości. Dlatego tak ważne jest, aby Centrum mogło służyć przede wszystkim młodym spółdzielcom – sprzyja temu nowoczesna i interaktywna forma przekazu, wykorzystująca głównie medium obrazowe. W wypowiedziach podkreślano zgodną współpracę wszystkich trzech zaangażowanych w projekt instytucji. Jej symbolicznym przypieczętowaniem było przekazanie do archiwum CHPBS przez Prezes Zarządu KZBS z jej prywatnych zbiorów srebrnej pieczęci, wybitej z okazji 135-lecia istnienia polskich banków spółdzielczych.

Prezentowana w ramach Centrum wystawa ma charakter stałej ekspozycji. Wystawiane zbiory pochodzą z gromadzonych od kilkudziesięciu lat zasobów Ogólnopolskiej Izby Pamięci Spółdzielczości Bankowej im. Edwarda Kańskiego. Przez lata materiały znajdowały się w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Banku BGŻ w Lesznie k. Błonia. Archiwalia te zostały przekazane przez Bank Gospodarki Żywnościowej do dyspozycji Zrzeszenia BPS, Zrzeszenia SGB oraz Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Bankiem BPS, SGB-Bankiem oraz KZBS została powołana nowa Rada Programowa Izby.

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 5 października 2018 r., Rada przyjęła nową nazwę dla Izby Pamięci – Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

W skład Rady Programowej Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej wchodzą:
• Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A., Przewodniczący Rady
• Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Banku S.A., Wiceprzewodniczący Rady
• Jolanta Rożek, Zastępca Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Piasecznie
• Jan Grzesiek, Wiceprezes Zarządu KZBS, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie
• Roman Szewczyk, Kierownik Biura Komunikacji i Marketingu SGB-Banku S.A.
• Agnieszka Chrobot, Kierownik Działu Komunikacji Banku BPS S.A.
• Grzegorz Parol, Dyrektor Biura Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Sekretarz Rady

 

Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej gromadzi unikatowe materiały obrazujące ponad 150-letnią historię tego sektora bankowego. Formuła nowoczesnej wystawy sprzyja zachowaniu dorobku bankowości spółdzielczej, spełnia ważne funkcje edukacyjne i dowodzi jednocześnie ciągłości ruchu spółdzielczego oraz trwałości zasad, na których został on zbudowany. Te wartości – a wśród nich między innymi wspólnota, wzajemna pomoc, społeczna solidarność i odpowiedzialność – mają istotne znaczenie nie tylko w samej spółdzielczości, lecz także w szerszym, obywatelskim wymiarze.
Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej pokazuje najważniejszych twórców i pomysłodawców bankowości spółdzielczej oraz przedstawia wpływ ich decyzji i projektów na życie państwa. Dzięki temu zwiedzający mogą lepiej poznać przeszłość polskich Banków Spółdzielczych oraz – co nie mniej ważne – docenić współczesne znaczenie działań sektora spółdzielczego na rynku usług i produktów finansowych.
Twórcy wystawy prezentują między innymi statystyki i dane ilustrujące wpływ banków spółdzielczych na polską gospodarkę. Można zobaczyć, jak wzrastała liczba spółdzielców, liczba banków, a także – jak rozwijał się system prawny zabezpieczający działanie instytucji spółdzielczych. Na gości czekają też artykuły o ważnych wydarzeniach w polskiej bankowości spółdzielczej z bogatą historią Rzeczpospolitej w tle.
Wystawa obrazuje zarówno społeczne, jak i polityczne znaczenie bankowości spółdzielczej – ważnym elementem jest tu prezentacja ścisłych związków między rozwojem spółdzielczości a wzrostem świadomości narodowej i dążeń niepodległościowych Polaków. Podkreślono też znaczenie bankowości spółdzielczej w okresie istnienia niepodległego państwa polskiego.
Twórcy wystawy udostępniają zwiedzającym bogaty zbiór dokumentów i artefaktów. Są wśród nich fotografie, grafiki, rachunki bankowe, artykuły prasowe, materiały radiowe i filmowe, plakaty oraz materiały reklamowe. Wszystkie wyróżniają się jakością i autentycznością.

Wystawę można obejrzeć w Banku Polskiej Spółdzielczości, w jego głównej siedzibie, po wcześniejszym umówieniu się.
Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
e-mail: centrumhistorii@bankbps.pl