Kontakt z redakcją

Redaktor naczelna
dr Anna Jarmuszkiewicz
a.jarmuszkiewicz@kzbs.org


Adres redakcji
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/22-23
00-621 Warszawa

e-mail: redakcjagbs@kzbs.org

Wydawca
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych