Informacje

Szkolenia KZBS dla banków spółdzielczych

W ramach działalności edukacyjno-szkoleniowej Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenia adresowane do przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej. 

Oferta szkoleniowa odpowiada bieżącym potrzebom sektora i dotyczy m.in. zmian prawnych, tematów związanych z zarządzaniem ryzykami bankowymi, monitoringiem, restrukturyzacją i windykacją zadłużenia w bankach spółdzielczych, oceną ryzyka kredytowego poszczególnych podmiotów obsługiwanych przez sektor bankowości spółdzielczej, a także kwestią AML oraz zrównoważonego finansowania. 

Organizowane przez Związek projekty edukacyjne kierowane są do całego środowiska bankowości spółdzielczej, ze szczególną preferencją Członków KZBS. Członkowie KZBS mogą liczyć na preferencyjne warunki udziału w szkoleniach: otrzymują rabat nawet do 50% na cenę podstawową szkoleń, dodatkowo część wydarzeń szkoleniowych jest im udostępniania nieodpłatnie.

Szkolenia otwarte odbywają się przede wszystkim w formule zdalnej, natomiast szkolenia zamknięte organizowane są w trybie stacjonarnym. 

Aktualna oferta szkoleń otwartych znajduje się w Kalendarzu szkoleń: https://kzbs.pl/Harmonogram-szkolen.html 

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oferuje możliwość organizacji poniższych, zamkniętych szkoleń dedykowanych Bankom Spółdzielczym lub grupie Banków Spółdzielczych w formule on-line lub stacjonarnej, w siedzibie banku lub innym wskazanym miejscu:

· Ocena kondycji finansowej banku spółdzielczego przez Radę Nadzorczą.

· Obowiązki Rady Nadzorczej w procesie zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym.

· Odpowiedzialność i obowiązki Rady Nadzorczej w banku spółdzielczym.

· Wprowadzenie do reformy wskaźników referencyjnych dla rady nadzorczej banku spółdzielczego.

· Praktyczny aspekt ESG w banku spółdzielczym - szkolenie dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

· Podstawy cyberbezpieczeństwa w banku spółdzielczym – SZKOLENIE ZARÓWNO DLA PRACOWNIKÓW, JAK I UDZIAŁOWCÓW ORAZ KLIENTÓW.

· Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym (dla wszystkich pracowników banku) – SZKOLENIE DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH (możliwość organizacji on-line w godzinach popołudniowych).

· Ryzyko walutowe w banku spółdzielczym - podstawowe zagadnienia (dla wszystkich pracowników banku) – SZKOLENIE DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH (możliwość organizacji on-line w godzinach popołudniowych).

· Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dla wszystkich pracowników banku spółdzielczego) – SZKOLENIE DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.

· Realizacja obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez Radę Nadzorczą.

· Bancassurance i wdrożenie Rekomendacji U w bankach spółdzielczych.

· Kredyt hipoteczny – szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy – RÓWNIEŻ Z EGZAMINEM.

Zapraszamy do kontaktu z nami i do udziału!

Osoba do kontaktu: Tomasz Szymański, t.szymanski@kzbs.org

 

Szkolania KZBS to wiedza, która procentuje:
W obliczu ogromnych przeobrażeń sektora finansowego, w tym ciągłych zmian regulacyjnych oraz transformacji cyfrowej, zdobywanie wiedzy oraz inwestycja w rozwój pracowników sektora staje się jednym ze strategicznych priorytetów działania banków i instytucji finansowych. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora bankowości spółdzielczej, a także potrzebie sprostania wyzwaniom rynkowym, zaprasza na szkolenia i warsztaty dedykowane specjalnie bankom spółdzielczym, które pozwolą zarządom banków pracować nad jakością i rozwojem kadry.

Szkolenia i warsztaty KZBS to:

  • programy tworzone specjalnie z myślą o bankach spółdzielczych odpowiedzi na najbardziej aktualne potrzeby i pytania banków spółdzielczych,
  • zróżnicowana i na bieżąco aktualizowana tematyka, w tym m.in. wdrażane i nadchodzące zmiany prawne,
  • rozwój nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, finansowanie podmiotów gospodarczych,
  • doświadczeni i profesjonalni prowadzący, będący uznanymi w swoich dziedzinach praktykami,
  • dogodne terminy i lokalizacje na terenie kraju możliwość organizacji szkolenia na konkretny temat zgłoszony do Związku przez bank spółdzielczy.

Z ofertą szkoleń mogą się Państwo zapoznać w zakładce "Kalendarz szkoleń",