Otoczenie sektora banków spółdzielczych

„Bankowość – biznes technologiczny z licencją bankową”

2019-11-22

Kapitał ludzki, technologie, cyberbezpieczeństwo czy tworzenie struktury bankowej, która będzie odporna na wyzwania regulacyjne – to tylko niektóre z obszarów zasygnalizowanych podczas Kongresu Bankowości Detalicznej (20-21 listopada br.). Czy liczba wyzwań, którym musi sprostać sektor bankowy, sprzyja innowacjom? – zdaniem prof. zw. dr hab. Janina Harasim tak nie jest.

Czytaj więcej »

[MATERIAŁ WIDEO] Rozporządzenie BMR i wskaźniki referencyjne

2019-11-22

W styczniu 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. Ustanawia ono nowy standard dla opracowywania, udostępniania oraz stosowania wskaźników referencyjnych na terenie Unii Europejskiej.

Czytaj więcej »

Minister Finansów rozmawiał o wspólnych projektach z Bankiem Światowym

2019-11-22

20 listopada br. Minister Tadeusz Kościński spotkał się z dyrektorem regionalnym Banku Światowego na Unię Europejską Arupem Banerji.

Czytaj więcej »

Dane miesięczne sektora bankowego - wrzesień 2019

2019-11-21

KNF przygotował i opublikował dane miesięczne sektora bankowego za wrzesień 2019 r.

Czytaj więcej »

Jak zmienia się przyszłość finansów w CEE?

2019-11-20

W dniach 4-5 grudnia br. w Katowicach odbędzie się Impact fintech’19, wydarzenie poświęcone przyszłości usług finansowych w CEE. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o nowej mapie drogowej transformacji bankowej, zaufaniu cyfrowym czy rozwiązaniach chmurowych. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest partnerem instytucjonalnym wydarzenia.

Czytaj więcej »

prof. Elżbieta Mączyńska: Problem zmian w ekonomii nasila się

2019-11-18

Globalny kryzys finansowy w 2008 roku wzbudził nawet bunt wśród studentów ekonomii na tle rozmijania się przyswajanej przez nich teorii z praktyką. Studenci z Uniwersytetu Manchester podczas jednego z protestów mówili nawet coś takiego: „Uczymy się, że gospodarka jest zrównoważona, rynek likwiduje wszelkie nierównowagi, a tymczasem wybucha najpoważniejszy kryzys w okresie powojennym i nikt nam na uczelni tego nie wyjaśnia. Czego właściwie nas uczą? – modeli, wykresów, zależności matematycznych, a nie wyjaśniają przyczyn tych zjawisk?” – przybliża temat prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Czytaj więcej »