Otoczenie sektora banków spółdzielczych

O 33,2% wzrósł lipcowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe

2021-08-03

Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Kolejny dodatni odczyt Indeksu jest nadal dość wysoki i wynosi 33,2%. Wartość Indeksu oznacza, że w lipcu 2021 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 33,2% w porównaniu z lipcem 2020 r.

Czytaj więcej »

NBP: Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

2021-08-02

Wyniki ankiety za II kwartał 2021 r. wskazują na poprawę sytuacji gospodarczej i wzrost popytu na kredyt. Banki utrzymały bardziej optymistyczną ocenę sytuacji na rynku kredytów dla gospodarstw domowych niż dla przedsiębiorstw – złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, natomiast pozostawiły niezmienione wobec przedsiębiorstw.

Czytaj więcej »

Rzecznik Finansowy ponownie pyta banki o nieautoryzowane transakcje

2021-07-29

Już po raz drugi Rzecznik Finansowy wystąpił do banków jako dostawców usług płatniczych o przedstawienie informacji dotyczących skali nieautoryzowanych transakcji. Problem powszechnie kojarzony z kradzieżą środków z rachunku bankowego jest najczęstszą przyczyną skarg klientów podmiotów rynku finansowego z zakresu naruszeń ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Czytaj więcej »

Powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

2021-07-28

– Chcemy, żeby Policja miała odpowiednie instrumenty, najlepsze rozwiązania i kompetencje do walki z cyberprzestępczością, żebyśmy mogli jak najlepiej odpowiadać na te zagrożenia – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji, która odbyła się w dniu 27 lipca br., w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiedziano powstanie nowej jednostki Policji – Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W konferencji wzięli także udział Mariusz Kamiński – minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Janusz Cieszyński – sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.

Czytaj więcej »

UKNF: Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po I kwartale 2021 roku

2021-07-27

W dniu 26 lipca br. UKNF opublikował "Informację o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po I kwartale 2021 roku".

Czytaj więcej »