Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Mapa Drogowa procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID

2022-09-27

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zaakceptował Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON.

Czytaj więcej »

Metodyka MREL – zmiana zasad wyznaczania śródokresowego wymogu MREL(TREA)

2022-09-23

Mając na względzie ograniczone możliwości emitowania przez podmioty krajowe instrumentów kapitałowych oraz instrumentów dłużnych, wynikające z wysokiej niepewności makroekonomicznej, wywołanej m.in. agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, oraz ponoszone przez banki koszty tzw. wakacji kredytowych, które negatywnie wpłynęły na możliwość spełnienia przez podmioty krajowe wymogu MREL w zakresie MRELTREA Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”, „BFG”) zaktualizował przebieg ścieżki dojścia do docelowego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych wyrażonego jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (MRELTREA).

Czytaj więcej »

KNF: Nowo powołani Prezesi Banków Spółdzielczych

2022-09-23

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 23 września 2022 roku, jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie nowych prezesów banków spółdzielczych.

Czytaj więcej »

Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce. Newsletter kredytowy BIK

2022-09-23

W sierpniu 2022 r., w porównaniu do sierpnia 2021 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów ratalnych o (+44,3%) oraz limitów na kartach kredytowych (+2,2%). Spadek o (-68,8%) odnotowały kredyty mieszkaniowe. O (-4,3%) spadła również liczba udzielonych kredytów gotówkowych. W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały niższą wartość w trzech głównych produktach kredytowych. Najwięcej, o (-69,3%), spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych. Wartość udzielonych kredytów gotówkowych spadła o (-6,5%), a ratalnych o (-0,2%). Wzrosła jedynie o (+7,8%) wartość przyznanych limitów na kartach kredytowych.

Czytaj więcej »

Piotr Matwiej (1968-2022)

2022-09-21

20 września, pierwszego dnia tegorocznej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych dotarła do nas smutna wiadomość. Odszedł Piotr Matwiej.

Czytaj więcej »