Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Przesunięcie terminów wdrożenia nowych wymogów pakietu bazylejskiego

2020-03-30

Grupa Zarządów Banku Centralnego i Szefów Nadzoru (GHOS) – organ nadzorczy Komitetu Bazylejskiego zatwierdził zestaw środków mających na celu zapewnienie bankom i organom nadzorczym dodatkowej zdolności operacyjnej, która umożliwi im reagowanie na bezpośrednie wyzwania w zakresie stabilności finansowej wynikające z wpływu Covid-19 na światowy system bankowy.

Czytaj więcej »

Komunikat BFG ws. MREL

2020-03-28

Mając na względzie ostatnie wydarzenia związane z pandemią COVID-19, oraz ich wpływ na sektor bankowy, rynki finansowe oraz gospodarkę, Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”), wraz z innymi instytucjami tworzącymi sieć bezpieczeństwa finansowego, podejmuje działania mające na celu niwelowanie negatywnych skutków zaistniałej sytuacji dla sektora bankowego.

Czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przesuwa termin na złożenie deklaracji CIT-8

2020-03-27

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia przesuwającego termin na złożenie deklaracji CIT-8 i płatności podatku do 31 maja 2020 r. Z kolei dla organizacji pozarządowych termin ten ma zostać przesunięty na 31 lipca 2020 r.

Czytaj więcej »

Łatwiejsza spłata pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

2020-03-27

Wakacje kredytowe i wydłużony okres spłaty – to najważniejsze ułatwienia w spłacie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. Ze względu na epidemię koronawirusa pożyczkobiorcy mogą skorzystać z rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Czytaj więcej »

KPMG: Rola audytu wewnętrznego w dobie koronawirusa

2020-03-27

W ciągu ostatnich tygodni pandemia koronawirusa (COVID-19) destrukcyjnie wpływa na całe społeczeństwa i poszczególne jednostki. Destabilizuje także rynki kapitałowe, ogranicza możliwość podróżowania oraz ma negatywne skutki psychologiczne. Zachęcamy do przeczytania raportu, który KPMG przygotowało na temat roli audytu wewnętrznego.

Czytaj więcej »