Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Prognozy makroekonomiczne – wyniki ankiety NBP z grudnia 2019 r.

2020-01-17

Ankieta Makroekonomiczna NBP (NBP Survey of Professional Forecasters) jest adresowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, tj. analityków sektora finansowego, przedstawicieli placówek naukowych, jak również ekspertów organizacji pracowników i pracodawców. Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Badanie odbywa się w ostatnich 2 tygodniach tych miesięcy.

Czytaj więcej »

„Prawo do błędu” od 1 stycznia 2020

2020-01-15

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). Kluczową zmianą jest wprowadzenie nowego rozwiązania, tzw. prawo do popełniania błędu.

Czytaj więcej »

Sprawozdanie dla podmiotów rynku finansowego za 2019 r.

2020-01-15

Do 15 lutego br. podmioty rynku finansowego, w tym banki spółdzielcze zobowiązane są do złożenia sprawozdania Rzecznikowi Finansowemu.

Czytaj więcej »

Od kredytu do kryzysu, czyli jak długi mogą zaszkodzić globalnej gospodarce

2020-01-15

Bank Światowy opublikował raport, którego autorzy ostrzegają, że skumulowany dług prywatny i publiczny rośnie niepokojąco szybko. Poprzednie fale wzrostu zadłużenia prowadziły do kryzysów finansowych, a obecna fala jest większa niż poprzednie.

Czytaj więcej »

Zmiany dotyczące sukcesji firm rodzinnych

2020-01-14

Z dniem 1 stycznia br. wszedł w życie Pakiet Przyjazne Prawo, zmieniający 69 ustaw, którego celem jest ograniczenie zbędnych i nadmiernych obciążeń regulacyjnych, co ma umożliwić wygenerowanie oszczędności po stronie obywateli i przedsiębiorców [1]. Jedną z kluczowych zmian z perspektywy pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego jest nowelizacja ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Czytaj więcej »

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w grudniu 2019 r.

2020-01-11

W grudniu 2019 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 171,43 mln transakcji o łącznej wartości 524 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 2,7 mln komunikatów o wartości 15,44 mld euro. W Express Elixir po raz pierwszy przekroczono liczbę 3 mln transakcji miesięcznie. W grudniu 2019 roku przetworzono 3,13 mln przelewów natychmiastowych o rekordowej wartości 4,67 mld zł. W całym 2019 roku zrealizowano ponad połowę wszystkich transakcji rozliczonych w systemie Express Elixir od momentu jego uruchomienia.

Czytaj więcej »