Zebranie Przedstawicieli GBSBanku. Podsumowanie roku 2022

W dniu 29 maja br. w obiekcie Bukowa Przystań w Barlinku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku. KZBS podczas wydarzenia reprezentował Michał Krakowiak, Wiceprezes KZBS.

Podczas uroczystego spotkania zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu z działalności banku; Sprawozdanie finansowe, jak również Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022. Najważniejszym osiągnięciem GBSBanku w ubiegłym roku okazało się uzyskanie rekordowo wysokiej rentowności działania. Pierwotnie zaplanowany zysk został zrealizowany ze znacznym naddatkiem. Kwota ponad 22 mln netto osiągnięta została zarówno dzięki sprzyjającym warunkom otoczenia rynkowego, jak i roztropnej i efektywnej polityce prowadzonej przez Zarząd Banku.

Rada Nadzorcza, zgodnie ze stanowiskiem KNF w zakresie polityki dywidendowej Banku, a także w zgodzie z propozycją Zarządu Banku, zarekomendowała Zebraniu Przedstawicieli przeznaczenie minimum 95% zysku na zasilenie funduszy własnych Banku. Postanowiono także o zwiększeniu wartości jednostki udziałowej, przeznaczając na ten cel część wypracowanego zysku. A jako że rok 2022 był rokiem kończącym realizację strategii GBSBanku na lata 2020-2022, Przedstawiciele poznali założenia nowej strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2023-2025. W jej ramach wymieniono również szereg inicjatyw, dzięki którym bank wyróżniać się będzie wiarygodnością i stabilnością, profesjonalnym doradztwem i partnerskimi relacjami.

Na koniec zgromadzeni udzielili członkom Zarządu absolutorium za ubiegły rok i przyjęli Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej oraz kulturalnej na rok 2023. Dodatkowo oznaczono również najwyższą sumę zobowiązań, jaką może zaciągnąć GBSBank, ustanowiono podział nadwyżki bilansowej za poprzedni rok i dokonano zmiany Statutu GBS Banku.

W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli goście specjalni, w tym: 

  • Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS – Sławomir Czopur
  • Wiceprezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych – Michał Krakowiak
  • Dyrektor ds. Współpracy Zrzeszeniowej  – Mirosława Lechowicz
  • Honorowy Prezes Zarządu GBSBanku – Zbigniew Wielgosz
     

 

Udostępnij artykuł:
« powrót