Pierwszy proces przymusowej restrukturyzacji w Polsce

W dniu 15 stycznia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji podjął decyzję o wszczęciu przez BFG przymusowej restrukturyzacji wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku.

Przymusowa restrukturyzacja jest narzędziem zapobiegającym upadłości banku i ma na celu uniknięcie zagrożenia dla klientów i gospodarki oraz minimalizację ogólnych negatywnych skutków wywołanych stanem działalności banku.

Więcej informacji na www.bfg.pl

Udostępnij artykuł:
« powrót