O dostępie MMŚP do kredytu w Polsce – relacja z konferencji

W dniu 3 lipca br. w Warszawie odbyła się konferencja „Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw”, w której wzięli udział przedstawiciele KZBS.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia przygotowaną przez organizatora konferencji:

https://www.zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/konferencja-dostep-mmsp-do-kredytu-w-polsce