KDBS Bank solidarny z Ukrainą - zaprasza do wspólnego działania

„Całym sercem jesteśmy z naszymi ukraińskimi sąsiadami i w pełni się z nimi solidaryzujemy. Kierujemy ku nim, wszystkie najserdeczniejsze myśli oraz słowa wsparcia” - przyznaje Cezary Maciejewski, Prezes Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego. 

Wiele osób chce pomóc obywatelom zza wschodniej granicy, ale często nie wie, w jaki sposób.

Zbiórki finansowe, rzeczowe, oferta wolontariatu, punkty pierwszego kontaktu świadczące pomoc psychologiczną i językową, webinary, kolorowanki do wydruku dla ukraińskich dzieci - to tylko część materiałów udostępnionych na stronie internetowej Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego dla osób chcących wziąć udział w akcji niesienia pomocy. 

Bank dołączył również do projektu „Pierwszy Krok”, którego inicjatorkami są: włocławska stylistka oraz trener rozwoju osobistego. To jedyny projekt w Polsce skierowany dla kobiet z Ukrainy, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa, całkowita zmiana wizerunku oraz wzrost poczucia własnej wartości. Po konsultacjach ze specjalistami oraz spotkaniu z doradcą zawodowym, kobiety mają szansę odnaleźć się na rynku pracy oraz zdobyć zatrudnienie zgodne z ich wykształceniem i oczekiwaniami.

Kolejnym elementem wsparcia i pomocy niesionej przez Bank było wyremontowanie i wyposażenie dwupokojowego mieszkania usytuowanego w centrum Włocławka. Mieszkanie zostało dostosowane do potrzeb jednej z ukraińskich rodzin. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli do Polski po 23 lutym 2022 r w związku z działaniami wojennymi, Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy przygotował ofertę specjalną rachunku za 0 zł. Bank nie pobiera także prowizji od zleceń SWIFT w walutach obcych i PLN realizowanych do banków w Ukrainie. 

KDBS Bank współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi, monitorując dynamicznie zmieniającą się sytuację oraz możliwości pomocy i wsparcia dla uchodźców przebywających na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

Pamiętajmy o naszych sąsiadach! Każdy gest pomocy jest teraz ważny.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót