Informacje

Pismo do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

2021-07-29

W dniu 28 lipca 2021 r. KZBS skierował pismo do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące potrzeby zintensyfikowania prac legislacyjnych prowadzących do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych pomocy bezzwrotnej udzielanej uczestnikom systemów ochrony z funduszy pomocowych, zgodnie z rekomendacją Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r.

Czytaj więcej »

Materiały na XXXI WZ Członków KZBS

2021-06-07

W związku ze zwołaniem na dzień 23 czerwca br. XXXI Walnego Zgromadzenia Członków KZBS, informujemy, że na podstawie § 16 ust. 3 Statutu KZBS, na stronie internetowej Związku, w zakładce "Dla członków", zamieszczamy materiały na XXXI Walne Zgromadzenie Członków KZBS.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS dot. wspólnej deklaracji systemów IPS

2021-05-25

W dniu 25 maja 2021 r. KZBS skierował do MF pismo ws. wspólnej deklaracji systemów IPS.

Czytaj więcej »