Informacje

Wystąpienie KZBS do UKNF, Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Sprawiedliwości

2021-10-21

KZBS skierował pisma do tytułowych instytucji w związku z trwającym procesem legislacyjnym, dotyczącym senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, wprowadzającego dalszego ograniczenia możliwości ustanawiania efektywnych zabezpieczeń na majątku rolnika.

Czytaj więcej »

Uwagi KZBS ws. proporcjonalności

2021-10-20

W dniu 18 października br. KZBS skierował do EBA uwagi w zakresie metodyki oceny proporcjonalności.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. projektu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

2021-09-24

W dniu 24 września br. KZBS skierował pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie rządowego projektu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. ustawy o biegłych rewidentach

2021-09-17

W dniu 17 września br. KZBS skierował pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie pojawiających się praktycznych problemów ze stosowaniem ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS ws. projektu ustawy o ARiMR

2021-09-16

W dniu 15 września br. KZBS skierował pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS do UKNF ws. polityki dywidendowej

2021-09-15

W dniu 15 września br. KZBS skierował pismo do UKNF w sprawie polityki dywidendowej na rok 2022, w którym zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego bankom spółdzielczym przeznaczanie wypracowanego zysku (nadwyżki bilansowej) na fundusz zasobowy oraz zwiększenie funduszu udziałowego poprzez zwiększenie wysokości dotychczasowych udziałów.

Czytaj więcej »