Informacje

Pismo KZBS do Komisji Nadzoru Finansowego

2022-12-12

W dniu 9 grudnia br. KZBS skierował pismo do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie projektu Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS do Ministerstwa Finansów

2022-11-29

W dniu 28 listopada br. KZBS skierował pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS w sprawie prenumeraty „Głosu Banków Spółdzielczych" do Członków KZBS

2022-11-18

W dniu 17 listopada br. KZBS skierował pismo w sprawie prenumeraty „Głosu Banków Spółdzielczych”, która od 2023 r. dla Członków KZBS będzie dystrybuowana w ramach świadczeń związanych ze składką członkowską, bez dodatkowej opłaty.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS do Wicemarszałka Sejmu RP

2022-11-04

W dniu 3 listopada br. KZBS skierował pismo do Pana Piotra Zgorzelskiego - Wicemarszałka Sejmu RP, w sprawie wypowiedzi odnoszącej się do Banków Spółdzielczych, w programie „Kropka nad I”.

Czytaj więcej »

Pakiet regulacji CRR/CRD na ostatniej prostej

2022-11-04

W związku z końcowym etapem przeglądu pakietu regulacji CRR/CRD i implementacji umowy Bazylejskiej KZBS przekazał w dniu 20 października br. niektórym polskim Posłom do Parlamentu Europejskiego, dodatkowe informacje na temat potencjalnych skutków niektórych propozycji zapisów do CRR planowanych przez ECON dla grup banków spółdzielczych. Sprawa dotyczy m.in. podwyższenia poziomu wag ryzyka dla zaangażowań kapitałowych wewnątrz grupy powiązanych banków. Informacje zostały przekazane we współpracy i w ramach konsultacji z Systemami Ochrony Zrzeszeń SGB i BPS.

Czytaj więcej »

Odpowiedź UOKIK ws. ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

2022-11-02

W dniu 26 października br. Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji udzielił po dłuższym czasie odpowiedzi na skierowane do Urzędu interwencyjne pismo Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w sprawie stanowiska Urzędu w sprawach interpretacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488) oraz niektórych treści komunikatu Prezesa UOKiK pt. Transakcje Nieautoryzowane - Zarzuty Wobec 5 Banków z dnia 18.07.2O22 r.

Czytaj więcej »