Informacje

Pismo KZBS w sprawie tematów do podjęcia w ramach projektu CEDUR

2021-01-04

W dniu 30 listopada 2020 r. KZBS skierował do UKNF propozycję tematów, istotnych z perspektywy banków spółdzielczych, do omówienia w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR. Zgłoszone tematy dotyczą m.in. wyzwań dla sektora bankowości spółdzielczej w kontekście reformy wskaźników referencyjnych, Metodyki BION, Metodyki oceny odpowiedniości członków organów banków spółdzielczych, stosowania Rekomendacji G oraz Rekomendacji Z.

Czytaj więcej »

Uwagi i propozycje KZBS do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

2020-12-22

21 grudnia br. KZBS zgłosił do MF uwagi do ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej »

Korespondencja ws. zakłóceń w obiegu banknotów o nominale 100 zł

2020-12-17

W związku z napływającymi do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych sygnałami od banków spółdzielczych dotyczącymi zakłóceń w obiegu banknotów o nominale 100 zł Związek skierował do Narodowego Banku Polskiego pismo w przedmiotowej sprawie.

Czytaj więcej »

Uwagi i propozycje do projektu Rekomendacji G

2020-11-20

W dniu 20 listopada br. KZBS skierował do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego uwagi i propozycje projektu Rekomendacji G dotyczącej zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach.

Czytaj więcej »