Informacje

Materiały na XXXIII Walne Zgromadzenie Członków KZBS

2023-05-18

W związku ze zwołaniem na dzień 6 czerwca 2023 r. XXXIII Walnego Zgromadzenia Członków KZBS, na podstawie § 16 ust. 3 Statutu KZBS zamieszczamy materiały.

Czytaj więcej »

Korespondencja z UKNF

2023-05-12

W związku z licznymi pytaniami ze strony banków spółdzielczych o możliwość wykonywania przez nie czynności polegających na dystrybucji i pośrednictwie w sprzedaży wartości dewizowych takich jak: złote sztabki inwestycyjne, złote monety bulionowe, złoto reprezentowane przez papiery wartościowe oraz srebrne sztabki inwestycyjne KZBS skierował pismo do UKNF.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS do Ministerstwa Rozwoju i Technologii

2023-05-04

W dniu 28 kwietnia br. KZBS skierował pismo do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej »

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu XXXII Walnego Zgromadzenia Członków KZBS – 06.06.2023 r.

2023-04-28

Poniżej publikujemy Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII Walnego Zgromadzenia Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w dniu 06 czerwca 2023 r. wraz ze wzorem pełnomocnictwa.

Czytaj więcej »

Pisma KZBS ws. wprowadzenia ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów zaliczanych do źródła przychodów „kapitały pieniężne”

2023-04-24

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w dniach 14 i 20 kwietnia br. skierował do Ministerstwa Finansów pisma z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów zaliczanych do źródła przychodów „kapitały pieniężne” (tzw. „podatek Belki”), obejmujących odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oraz lokacie podatnika, a także obejmujących przychody (dywidendy) udziałowców banków spółdzielczych związane z posiadaniem udziałów w tych bankach w odniesieniu do ograniczonej liczby udziałów.

Czytaj więcej »