Informacje

Uwagi KZBS skierowane do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

2020-03-30

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w dniu 30.03.2020 r. propozycje zmian do ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej »

Uwagi KZBS skierowane do Ministerstwa Finansów

2020-03-30

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w dniu 30.03.2020 r. zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Czytaj więcej »

KZBS w imieniu sektora przekazał do Minister Rozwoju uwagi do ustawy przygotowanej w zw. ze zwalczaniem COVID-19

2020-03-26

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w dniu 27 marca br. przedłożył propozycje do ww. projektu ustawy.

Czytaj więcej »

Rola sektora bankowego w wspieraniu kredytobiorców w trudnej sytuacji uzasadnionej sytuacją epidemiczną

2020-03-20

W dniu 19 marca br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w piśmie skierowanym do Ministra Finansów zadeklarował w imieniu sektora bankowości spółdzielczej otwartość na wypracowanie rozwiązań ułatwiających wspieranie kredytobiorców w przypadkach wystąpienia uzasadnionych sytuacją epidemiczną problemów z regulowaniem ich zobowiązań, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowego.

Czytaj więcej »

Uwagi KZBS w związku z kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19

2020-03-18

18 marca br. KZBS zgłosił do BFG uwagi w przedmiotowym piśmie.

Czytaj więcej »