Informacje

Pismo KZBS do GIIF

2020-08-26

W dniu 25 sierpnia br. KZBS skierował pismo do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczące obowiązków zawartych w Komunikacie nr 24 w sprawie zmian w procesie walidacji informacji, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czytaj więcej »

Komitet Wykonawczy EACB

2020-07-22

W dniu 9 lipca br. odbyło się 40-ste posiedzenie Komitetu Wykonawczego EACB, które zrealizowane zostało w formie video-konferencji, uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich organizacji członkowskich EACB, w tym także z Kanady, Japonii i Korei Południowej. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych reprezentował podczas wydarzenia Michał Krakowiak, Wiceprezes Zarządu.

Czytaj więcej »

Zestawienie zagadnień związanych z egzekucją komorniczą z rachunków bankowych związane z funkcjonowaniem Systemu Ognivo

2020-07-06

W związku ze zgłaszanymi problemami i wyzwaniami dotyczącymi praktycznych aspektów dochodzenia wierzytelności przez banki jako wierzycieli, a także w relacji z organami egzekucyjnymi, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z bankami spółdzielczymi i zrzeszającymi, dokonał szczegółowej analizy zgłaszanych problemów. Co do zasady zidentyfikowane zostały problemy o charakterze legislacyjnym oraz w zakresie dot. funkcjonalności Sytemu Ognivo.

Czytaj więcej »