Grupa SGB partnerem Forum Ekonomicznego

Dzięki transformacji ogromną szansę otrzymało wiele małych banków z polskim kapitałem. Mają pomysł na siebie i doświadczenia w bezpośrednich relacjach z klientami. Ich poziom technologiczny, systemowe rozwiązania i nowoczesne podejście do rynku zaskakuje najlepszych znawców naszej branży. – powiedział Mirosław Skiba na Forum Ekonomicznym w Karpaczu podczas debaty „Cyfryzacja sektora finansowego – w jaki sposób zmieniają się instytucje finansowe?”. W panelu wzięli udział menagerowie banków, firm technologicznych, świata nauki i consultingu.

Do wypowiedzi Mirosława Skiby nawiązał przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski, który podkreślił, że model biznesowy Banków Spółdzielczych opiera się na relacyjności, ale nie zwalnia ich z wdrażania nowoczesnych, bezpiecznych technologii. Zdaniem szefa KNF w transformacjach cyfrowych bardzo dużą rolę do odegrania mają Banki Zrzeszające. Dobrym rozwiązaniem byłoby, żeby banki pozostały lokalne, oparte na bliskich relacjach a technologię i standardy zapewniałyby banki Zrzeszające. To jedno z rozwiązań, które pozwoliłoby na pozostawienie modelu biznesowego opartego na relacjach a nie skali. 

Prezes Skiba podkreślił też, że BSy potrzebują silnych partnerów. A także wiary, że lokalny bank spółdzielczy, wsparty przez całą Grupę, może być atrakcyjnym sojusznikiem przy wielu przedsięwzięciach gospodarczych średniej i dużej skali. 

Pojedynczo nie jesteśmy tak mocni jak bankowość komercyjna, ale działając razem, w Grupie, mamy duży potencjał – dodał prezes Skiba.

Dziś  kończy się XXX Forum Ekonomiczne – największa w Europie Środkowo-Wschodniej platforma międzynarodowego dialogu, w czasie której dyskutuje się m.in. o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego. Jednym z tegorocznych partnerów wydarzenia jest  Grupa SGB.

Udostępnij artykuł:
« powrót