Edukacja finansowa i lekcje z przedsiębiorczości z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej

Bank Spółdzielczy w Limanowej od lat wspiera projekty, których celem jest edukacja dzieci i młodzieży, dlatego też z entuzjazmem odpowiada na zaproszenia szkół, które są zainteresowane przeprowadzaniem lekcji z zakresu bankowości.

Miesiąc październik obfitował w spotkania z uczniami szkół podstawowych, z którymi Bank współpracuje w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Spotkania odbyły się w:  

Tematyka przeprowadzonych lekcji dostosowana była do wieku uczestników. Uczniowie klas młodszych dowiedzieli się m.in. jak na przestrzeni wieków zmieniał się pieniądz, dlaczego warto oszczędzać, a także jaką funkcję odgrywają Banki we współczesnym świecie.

Młodzież klas starszych miała okazję wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących produktów bankowych oraz tego jak w bezpieczny sposób poruszać się po rynku finansowym. Omówiono rolę i zadania banku, instytucje które sprawują nadzór nad rynkiem finansowym, a także możliwości współczesnej bankowości. Uczniowie poznali zalety konta bankowego i bankowości elektronicznej, a także współczesne zagrożenia cyberprzestrzeni.  

Celem przeprowadzonych zajęć było wprowadzanie uczniów w świat codziennych finansów osobistych i pokazanie jak świadomie korzystać z produktów bankowych.

Udostępnij artykuł:
« powrót