Akademia rachunkowego zamknięcia roku 2019 w banku spółdzielczym

Dwudniowe warsztaty organizowane przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych przygotują banki spółdzielcze do zamknięcia roku 2019 i do badania sprawozdania finansowego. UWAGA! Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 12 grudnia.

W trakcie warsztatu zostaną przedstawione zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdania finansowego banku spółdzielczego za 2019 r. w kontekście aktualnych przepisów i najnowszych zmian w obszarze rachunkowości bankowej, które mają wpływ na sprawozdanie finansowe. Omówione zostaną aspekty związane z przygotowaniem się do współpracy z biegłymi rewidentami w ramach procesu badania sprawozdania finansowego. Prowadzący będzie zwracał szczególną uwagę na aspekty księgowego zamknięcia roku z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się błędów. Omówione zostaną kwestie wyceny pozycji sprawozdania finansowego z uwzględnieniem bankowej praktyki międzynarodowej. Uwaga prowadzącego warsztat będzie skupiona na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego.

WAŻNE:

Dzięki formule 2-dniowej zostaną zaangażowani słuchacze, którzy w przerwie pomiędzy kolejnymi częściami będą mogli przygotować swoje pytania i skonsultować  swoje wątpliwości, a w trakcie drugiego dnia omówić je z trenerem.

Warsztat uwzględnia spojrzenie biegłego rewidenta, tj. pokazuje, w jaki sposób banki spółdzielcze powinny interpretować podejście biegłego do weryfikacji sprawozdań finansowych. To sprzyja lepszemu zrozumieniu rzetelności sprawozdania i wpływa pozytywnie na jego przygotowanie.

Akademia rachunkowego zamknięcia roku 2019 w banku spółdzielczym poprowadzona będzie przez Panią Agnieszkę Królak, Biegłego Rewidenta nr 11655 z firmy PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.

Warsztat skierowany jest do pracowników działów księgowości odpowiedzialnych za przygotowanie Banku do zamknięcia roku oraz sporządzanie sprawozdania finansowego, do głównych księgowych, pracowników działów ryzyka uczestniczących w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, audytorów wewnętrznych, a także kadry kierowniczej i członków Zarządu odpowiedzialnych za obszary związane z rachunkowością.

Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod poniższym linkiem

https://kzbs.pl/Akademia-rachunkowego-zamkniecia-roku-2019-w-banku-spoldzielczym.html

Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału posiadają Członkowie KZBS. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót