Akademia rachunkowego zamknięcia roku 2019 w banku spółdzielczym

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje dwudniowy warsztat pt. „Akademia rachunkowego zamknięcia roku 2019 w banku spółdzielczym” składający się z dwóch części, które odbędą się w dniach: cz. I - 16 grudnia 2019 r. i cz. II - 15 stycznia 2020 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.

Obie części zostaną poprowadzone przez Panią Agnieszkę Królak, Biegłego Rewidenta nr 11655 z firmy PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.

Warsztat składa się z 2 części, które w kompleksowy sposób przygotują banki spółdzielcze do zamknięcia roku 2019 i do badania sprawozdania finansowego. Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdania finansowego banku spółdzielczego za 2019 r. w kontekście aktualnych przepisów i najnowszych zmian w obszarze rachunkowości bankowej, które mają wpływ na sprawozdanie finansowe. Omówione zostaną aspekty związane z przygotowaniem się do współpracy z biegłymi rewidentami w ramach procesu badania sprawozdania finansowego.

Podczas szkolenia prowadzący będzie zwracał szczególną uwagę na aspekty księgowego zamknięcia roku z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się błędów. Omówione zostaną kwestie wyceny pozycji sprawozdania finansowego z uwzględnieniem bankowej praktyki międzynarodowej. Uwaga prowadzącego warsztat będzie skupiona na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego.

Korzyści dla uczestników:

W trakcie warsztatu trener skupi się na aspektach praktycznych – omówione zostaną konkretne przykłady. Dzięki formule 2-dniowej zostaną zaangażowani słuchacze, którzy w przerwie pomiędzy kolejnymi częściami będą mogli przygotować swoje pytania i wątpliwości i w trakcie drugiego dnia omówić je z trenerem.

Warsztat uwzględnia spojrzenie biegłego rewidenta, tj. pokazuje, w jaki sposób banki spółdzielcze powinny interpretować podejście biegłego do weryfikacji sprawozdań finansowych. To sprzyja lepszemu zrozumieniu rzetelności sprawozdania i wpływa pozytywnie na jego przygotowanie.

Warsztat skierowany jest do pracowników działów księgowości odpowiedzialnych za przygotowanie Banku do zamknięcia roku oraz sporządzanie sprawozdania finansowego, do głównych księgowych, pracowników działów ryzyka uczestniczących w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, audytorów wewnętrznych, a także kadry kierowniczej i członków Zarządu odpowiedzialnych za obszary związane z rachunkowością.

Koszt udziału w dwóch częściach warsztatu wynosi 918 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 1598 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. W przypadku uczestnictwa trzech lub więcej osób z jednego Banku koszt udziału wynosi 718 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 1398 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników.

Koszt warsztatu obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika w dniach 16.12.2019 r. i 15.01.2020 r., certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 grudnia br.

Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału posiadają Członkowie KZBS. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

UWAGA! W przypadku rezerwacji parkingu podziemnego, którego koszt wynosi 40 zł brutto za dzień, prosimy wpisać w formularzu zgłoszeniowym w rubrykę DODATKOWE UWAGI nr rejestracyjny samochodu. 

Warsztat odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.


Pliki do pobrania

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót