Korespondencja z Ministerstwem Finansów ws. podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia zwolnienia w ustawie PIT przychodów (dywidend) udziałowców banków spółdzielczych

Odzyskaj hasło