XXXIII Walne Zgromadzenie Członków KZBS

W dniu 6 czerwca br. w Warszawie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. W wydarzeniu uczestniczyło liczne grono delegatów – Członków KZBS.

Obrady prowadził Tadeusz Krotoszyński, Wiceprzewodniczący Rady KZBS. Grzegorz Flanz, Prezes Zarządu GBS Banku pełnił tego dnia rolę Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Krystyna Majerczyk Żabówka, Prezes Zarządu KZBS podsumowując ubiegły  rok aktywności zarządu KZBS wskazała na najważniejsze działania i inicjatywy Związku na rzecz sektora oraz omówiła kierunki działania KZBS na najbliższy czas.

Walne Zgromadzenie, podobnie jak w latach ubiegłych, obradowało w przyjaznej i konstruktywnej atmosferze. Delegaci WZ KZBS w toku licznych głosowań przyjęli m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady za 2022 rok, sprawozdanie finansowe KZBS za rok 2022 oraz udzielili absolutorium poszczególnym członkom Rady i Zarządu Związku. Każde z głosowań charakteryzowało wysokie poparcie delegatów – Członków KZBS.

Zamykając obrady Prezes Zarządu KZBS podziękowała wszystkim Członkom KZBS za wspólną pracę i zaangażowanie w sprawy Związku i sektora, a uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Członkom za  liczny – i co równie ważne –  aktywny udział w obradach. Zaprosiła również do dalszej współpracy z KZBS oraz zadeklarowała, że Związek, nie zwolni tempa i nadal będzie aktywnie działał na rzecz polskich banków spółdzielczych by wzmacniać ich potencjał i wspierać dalszy rozwój.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie w organizacji Walnego Zgromadzenia tegorocznym partnerom:

  • Biuro Informacji Kredytowej - Partner Generalny
  • Asseco Poland
  • Generali
  • Kyndryl Poland

 

Udostępnij artykuł:
« powrót