Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w II kwartale 2020 r., oraz przewidywania banków na III kwartał 2020 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku lipca 2020 r. wypełniły 24 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

Obecna edycja Raportu obejmuje wyniki pełnego kwartału negatywnego oddziaływania pandemii COVID-19 na gospodarkę. W polityce kredytowej banków i popycie na kredyty pogłębiły się tendencje z I kwartału br. Zdecydowana większości banków zaostrzyła – często w znacznej skali – kryteria polityki kredytowej oraz gros warunków udzielania kredytów, przy czym najczęściej podniosły marżę kredytową i wymagane zabezpieczenia. W opinii respondentów niepewność co do dalszych gospodarczych i społecznych skutków rozprzestrzeniania się pandemii silnie obniżyła popyt na kredyt ze strony sektora niefinansowego, w tym szczególnie na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw i kredyty konsumpcyjne.

Na III kwartał banki przewidują odwrócenie tendencji i nieznaczne łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Więcej informacji w tym zakresie przeczytają Państwo tutaj

źródło: www.nbp.pl

Udostępnij artykuł:
« powrót