Transformacja Cyfrowa Sektora – badanie SRK SF

Transformacja technologiczna w instytucjach finansowych jest jednym z trzech priorytetowych obszarów inicjatyw Sektorowej Rady ds. kompetencji Sektora Finansowego. W ramach badania ankietowego Rada zebrała dobre praktyki od liderów przyjaznej transformacji cyfrowej środowiska pracy w sektorze.

Według badania ankietowego Sektorowej Rady Kompetencji Sektora Finansowego, najczęściej używane są:

 We współpracy z partnerami zewnętrznymi:

  • ekstranety,
  • narzędzia zdalnej pracy grupowej, np. google docs,
  • narzędzia wspierające pracę zespołów zwinnych, np. JIRA,
  • serwery SFTP: szyfrowanie zasobów,
  • Skype i inne komunikatory.

W pracy z klientem indywidualnym:

  • telefon komórkowy - rozmowa, SMS, MMS,
  • Skype i inne komunikatory - wideokonferencje,
  • cyfrowe narzędzia współpracy: projektowanie, dokumentowanie, dzielenie się zasobami,etc.
  • autoryzacja transakcji poprzez SMS oraz ekran dotykowy.

Więcej informacji  w broszurze SRK SF 

http://bit.ly/broszura_WIB

 

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót