Spotkanie Grupy roboczej KZBS ds. sprawozdawczości obowiązkowej

W dniu 2 marca br. odbyło się spotkanie Grupy roboczej KZBS ds. sprawozdawczości obowiązkowej z przedstawicielami Departamentu Statystyki NBP. W trakcie spotkania omówiono:

  • tematy zawarte w wystąpieniu KZBS do NBP dotyczącym zaokrąglania danych sprawozdawczych w sprawozdawczości obowiązkowej banków, w szczególności w takich sprawozdaniach jak FINREP i COREP,
  • problemy zgłaszane przez banki spółdzielcze wynikające z zaokrągleń sprawozdawczych,
  • zakres dodatkowej sprawozdawczości wymaganej od banków spółdzielczych,
  • stan prac nad przygotowaniem Krajowego Rejestru Kredytowego (KRK) oraz możliwe rozstrzygnięcia w tym zakresie dla banków spółdzielczych.

Kolejne spotkania poświęcone tej tematyce będą się odbywały w miarę identyfikowania przez sektor bankowości spółdzielczej kolejnych problemów związanych ze sporządzaniem przez banki sprawozdawczości obowiązkowej.

Udostępnij artykuł:
« powrót