Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego partnerem w porozumieniu z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Tworzenie płaszczyzny współpracy szkół wyższych i pracodawców, a w efekcie lepsze dopasowanie kompetencji absolwentów uczelni, przyszłych pracowników sektora do potrzeb rynku pracy w sektorze finansowym, to cel podpisanego w styczniu 2020 r. porozumienia między Związkiem Banków Polskich i KRASP.

Tworzenie płaszczyzny współpracy szkół wyższych i pracodawców, a w efekcie lepsze dopasowanie kompetencji absolwentów uczelni, przyszłych pracowników sektora do potrzeb rynku pracy w sektorze finansowym, to cel podpisanego w styczniu 2020 r. porozumienia między Związkiem Banków Polskich i KRASP.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse, jako partner porozumienia, będzie inicjować i wspierać działania służące tworzeniu nowej praktyki i standardu współpracy uczelni z systemem sektorowych rad ds. kompetencji.

Więcej informacji tutaj

źródło: Warszawski Instytut Bankowości

Udostępnij artykuł:
« powrót