SGH zaprasza na Podyplomowe Studia „Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw”

Zgłoszenia na Studia przyjmowane są do 31 października 2021 r. Program prowadzony jest w układzie sesji seminaryjnych sobotnio-niedzielnych w przeciągu dwóch semestrów w roku 2021/2022.

Dlaczego warto?

  • W przeciwieństwie do studiów dziennych to program skierowany przede wszystkim do decydentów i praktyków różnych dziedzin. Ta kameralna, w istocie, inicjatywa pozwala na poznanie zagadnienia wielowymiarowo.
  • Z jednej strony prelegenci i wykładowcy będący doradcami restrukturyzacyjnymi, prokuratorami, sędziami, rewidentami i badaczami, naukowcami, profesorami i doktorami najwyższej próby.
  • Z drugiej strony elitarne i kreatywne grono osób związanych i zainteresowanych nową gospodarką.
  • To czynniki budujące zespół i długookresowe relacje, które tworzą kapitał społeczny – nową walutę biznesową.

Celem Studiów jest:

  • przyswojenie regulacji w zakresie restrukturyzacji i postępowania naprawczego oraz układowego,
  • umiejętności identyfikacji zagrożeń kryzysowych w przedsiębiorstwie i korzystania z systemów wczesnego ostrzegania,
  • przyswojenie instrumentów restrukturyzacji i naprawy przedsiębiorstw,
  • przygotowanie do samodzielnego opracowania programu naprawczego,
  • umiejętność wyciągania wniosków z doświadczeń kryzysowych w przedsiębiorstwach.

Zajęcia są konstruowane pod wpływem nowych wyników badań nad bankructwem.

Studiowanie na studiach Zarządzania restrukturyzacji i naprawy przedsiębiorstw to szansa na nowe kontakty biznesowe i intelektualne, wymianę doświadczeń i konfrontacje własnych metod z teorią i praktyką stosowaną przez innych.

Więcej informacji na temat Studiów, w tym Program można znaleźć na stronie internetowej SGH: https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/zarzadzanie-restrukturyzacja-naprawa-przedsierbiorstw/Strony/default.aspx

 

Udostępnij artykuł:
« powrót