Szkolenie KZBS: Ruszyły zapisy!

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie pt. "Raportowanie schematów podatkowych przez banki spółdzielcze", które odbędzie się w dniu 22 października br. w siedzibie PricewaterhouseCoopers (PwC) przy ul. Polnej 11 w Warszawie.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Pana Mateusza Trojanowskiego, starszego konsultanta, aplikanta adwokackiego, eksperta z PricewaterhouseCoopers (PwC).

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 stycznia 2019 r. niektóre podmioty zobowiązane są do przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR - Mandatory Disclosure Rules).

Schemat podatkowy (MDR) jest szerokim pojęciem:

szerszym, niż korzyść podatkowa, o której mowa w przepisach dotyczących klauzuli obejścia prawa podatkowego - obowiązek raportowania schematu podatkowego może dotyczyć sytuacji, w których korzyść podatkowa w ogóle nie występuje,
najczęściej będzie to rozwiązanie podatkowe, w którym występuje korzyść podatkowa, ale także inne sytuacje wymienione w ustawie, w tym związane z transferami aktywów, nieprzejrzystą strukturą własności, unikaniem raportowania FATCA/CRS,
to nie obejście prawa podatkowego lub optymalizacja podatkowa. Schemat podatkowy jest pojęciem znacznie szerszym (to np. uzgodnienie biznesowe) i dotyczy wszystkich podatków, w tym VAT.


Przepisy przewidują wsteczne raportowanie.

Dla schematów udostępnianych i/lub wdrażanych po 1 stycznia 2019 r., obowiązek raportowania przez promotora powstawać będzie w ciągu do 30 dni od następnego dnia po udostępnieniu schematu.

Nowe przepisy dotyczą także schematów podatkowych wdrożonych w 2018 r., tj. schematów:

transgranicznych, w stosunku do których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano po 25 czerwca 2018 r.,
krajowych, w stosunku do których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano po 1 listopada 2018 r.
Obowiązek raportowania tych schematów odroczony został do 30 czerwca 2019 r.

Katalog cech rozpoznawczych 

Polskie przepisy zawierają rozszerzony katalog 24 cech rozpoznawczych (w przeciwieństwie do 15 zawartych w Dyrektywie Rady 2018/822, wskazujących na potencjalne zastosowanie danego schematu podatkowego. Tylko 11 cech rozpoznawczych wymaga wystąpienia tzw. potencjalnej korzyści podatkowej. W przypadku pozostałych cech, raportowanie nie wymaga wystąpienia takiej korzyści.

Informacje zgłaszane do KAS

Do Szefa KAS dostarczane będą informacje o przekazującym i korzystającym, w tym, co do zasady, dane przedsiębiorstwa, NIP, imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia. Dodatkowo, załączany będzie m.in. opis schematu podatkowego, zastosowane przepisy prawa podatkowego oraz spodziewana wysokość korzyści podatkowej. Informacje te mają być przekazywane elektronicznie za pomocą struktur logicznych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Zgłoszony schemat dostanie swój numer referencyjny NSP.

Sankcje przewidziane przez ustawodawcę

Brak zgłoszenia lub inna niezgodność z regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych może wiązać się z karami pieniężnymi:

do 10 mln PLN w stosunku do podmiotu będącego promotorem,
do 21,6 mln PLN w przypadku osób odpowiedzialnych za dokonanie zgłoszenia.
Podatnicy, których przychody lub koszty przekraczają kwotę 8 mln PLN w poprzednim roku podatkowym, mogą być zobowiązani do wprowadzenia wewnętrznej procedury dotyczącej wypełniania obowiązków MDR do końca 2018 r. W przypadku niedopełnienia obowiązku wprowadzenia takiej procedury grozi kara do 10 mln PLN.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 359 zł netto/os. + VAT dla Członków KZBS oraz 699 zł netto/os. + VAT dla pozostałych uczestników. W przypadku uczestnictwa w szkoleniu trzech lub więcej osób z jednego Banku koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os. + VAT dla Członków KZBS oraz 599 zł netto/os. + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 października br.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału posiadają Członkowie KZBS. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót