Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

W dniu 26 maja br. KZBS skierował do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych pismo z uwagami do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Z treścią pisma można zapoznać się zakładce dla członków KZBS.

Udostępnij artykuł:
« powrót