Pismo KZBS do Ministerstwa Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

W dniu 26 lipca br. KZBS skierował pismo do Ministerstwa Finansów dotyczące potrzeby doprecyzowania przepisów rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, w zakresie zapisów dotyczących wpływu wszczęcia postępowania upadłościowego lub okresowego zawieszenia postępowania egzekucyjnego na możliwość skorzystania przez bank z uprawnienia do pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw.

Z treścią pisma można zapoznać się po zalogowaniu w zakładce "Dla członków".

Udostępnij artykuł:
« powrót