Pismo KZBS ws. zabezpieczeń na majątku rolnika do Prezesa Rady Ministrów

W związku z kolejnymi ograniczeniami w zakresie możliwości ustanawiania skutecznych zabezpieczeń na majątku rolnika wprowadzonymi na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. – Kodeks postępowania cywilnego Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował pismo do Prezesa Rady Ministrów.

Celem Ustawy jest przeniesienie regulacji  w zakresie określenia majątku rolnika wyłączonego z egzekucji (tym samym także jako składnika wymaganego zabezpieczenia prawnego kredytu)  z materii Rozporządzenia z  dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz.U. z 2017 poz. 1385, zwane dalej Rozporządzeniem) do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1805, zwanej dalej KPC).  Zakres włączeń spod egzekucji majątku rolnika przewidziany w Ustawie (w dodawanym art. 8291 KPC) pozostał analogiczny jak w Rozporządzeniu z tym, że Ustawa wprowadza dalsze ograniczenia poprzez rezygnację z rozwiązania przewidzianego  w § 5 Rozporządzenia, zgodnie z którym „wyłączeń spod egzekucji nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika”. 

W przedmiotowym piśmie zwrócono uwagę na skutki wprowadzonych zmian zarówno z perspektywy istotnego zwiększenia ryzyka kredytowego, a w dalszej konsekwencji finansowania rolnictwa.

Pełną treść pisma publikujemy w strefie "Dla członków".

 

Udostępnij artykuł:
« powrót