Pismo KZBS do Prezesa UOKiK ws. wakacji kredytowych

4 sierpnia br. KZBS skierował do Prezesa UOKiK pismo w sprawie wakacji kredytowych.

W piśmie KZBS wyraził swoje zaniepokojenie wynikające z pojawiających się w przestrzeni publicznej wypowiedzi przedstawicieli UOKiK dotyczących interpretacji zapisów Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. 2022 poz. 1488).

Ponadto, w piśmie zwrócono uwagę na ogromny i skumulowany zarazem nakład pracy i kosztów, jakie sektor bankowy ponosi dla realizacji celów społecznych i gospodarczych zawartych w programach rządowych.

Zachowując dalszą gotowość do uczestnictwa w tym procesie, sektor bankowy oczekuje współpracy i dobrej woli oraz dostrzegania wskazywanych problemów ze strony organów administracji państwowej, w tym UOKiK.

Treść pisma dostępna jest dla Członków KZBS po zalogowaniu się w zakładce „Dla Członków” na www.kzbs.pl 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót