Numer 4 (2021)

3 Od redakcji

KZBS 

6 Zdaniem KZBS

8 Działalność KZBS

Temat numeru 

10 Technologia zmienia bankowość spółdzielczą – Zespół Komunikacji BPS

16 Aplikacja SGB Mobile: co czeka klientów banków spółdzielczych SGB? – Błażej Mika (SGB)

18 KIR wspiera banki w elektronizacji obiegu i włączaniu się w nowoczesne usługi bankowe – rozmowa z Wojciechem Pantkowskim (KIR)

24 BIK o rozwiązaniu BIK API – Agnieszka Szopa-Maziukiewicz (BIK)

28 Sztuczna inteligencja - nowe regulacje europejskie – rozmowa z Mattiasem Levinem (DG FISMA)

30 SI – istotny uczestnik życia społecznego – rozmowa z dr. inż. Aleksandrem Smywińskim-Pohlem (AGH)

Twarze bankowości spółdzielczej 

32 Bank spółdzielczy można porównać do jazdy lokalną drogą – rozmowa z Wojciechem Żylisem (Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku)

35 Poznajmy się! Nowo powołani prezesi banków spółdzielczych

Prawo 

38 Tajemnica bankowa a prawa spadkobiercy rachunku bankowego – Karol Bernat

42 Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz pozostałe zmiany prawne w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego – analiza prawna z perspektywy banku – Wojciech Kapica, Wojciech Stawnicki (SMM Legal)

46 Najważniejsze zmiany prawne

Okiem praktyka 

52 Czas na zmiany w biznesie. Raport IPCC, czyli instytucje finansowe na drodze ogromnej odpowiedzialności za klimat – dr Tomasz Wałowski (Poznański Bank Spółdzielczy, Wyższa Szkoła Bankowa)

58 O szkoleniach w bankach spółdzielczych – dr Przemysław Piasecki (UE w Poznaniu)

64 Efektywne i efektowne media społecznościowe w banku spółdzielczym

Senior jako klient bankowy 

70 Styl życia seniora: Czy wesołe jest życie staruszka? – Sylwia Pawłowska, dr Paweł Wójcik

Warto wiedzieć: dane liczbowe 

76 Spadek liczby klientów banków spółdzielczych, ale głównie tych bardziej ryzykownych – Sławomir Nosal (BIK)

78 Cena czy środowisko? Postawy Polaków względem „zielonych” banków – dr Łukasz Kurowski, dr hab. Joanna Rutecka-Góra, dr hab. Paweł Smaga (SGH)

Z historii bankowości spółdzielczej 

80 Spółdzielczość bankowa w sztuce medalierskiej: Piotr Wawrzyniak – dr inż. Hieronim Czerwieniec

82 Prenumerata 2022

83 Recenzje książek

 

Udostępnij artykuł:
« powrót