Numer 3 (2018)

GBS 3 2018

 

KZBS

6 Zdaniem KZBS

8 Działalność KZBS

18 Warsztat UKNF i KZBS

20 XXVIII Walne Zgromadzenie Członków KZBS

22 Inauguracja Święta Spółdzielczości Bankowej 2018

24 Rozstrzygnięcie Konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”

26 Rozstrzygnięcie Konkursu SKO „Młodzi Mistrzowie Oszczędzania”

28 Różne oblicza rewolucji 4.0 – Michał Krakowiak

Temat numeru

12 Zależy nam na dialogu z bankami spółdzielczymi – nowa polityka UKNF – rozmowa z prof. Markiem Chrzanowskim

Rozmawiamy z...

32 Prof. Małgorzatą Zaleską

Okiem praktyków

38 Nowe wyzwania podatkowe w bankach spółdzielczych – przepisy o cenach transferowych – Maciej Małek

42 Polska implementacja AML IV / AML V – wyzwania w obliczu nowych przepisów – Wojciech Kapica, Zuzanna Piotrowska

46 Podstawowy rachunek płatniczy – nowe prawo wchodzi w życie – Katarzyna Marczyńska

50 Przyszłość płatności w Polsce – Mieczysław Groszek

54 Bezgotówkowo i wygodnie z bankiem spółdzielczym

Raport

58 Wyniki raportu UKNF o sytuacji banków spółdzielczych

Wydarzenia

60 Relacja z Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

70 Zmiany w rachunkowości banków spółdzielczych. Sprawozdanie z seminarium CEDUR

Partnerzy

74 Banki spółdzielcze na tle systemu bankowego w bazach BIK

79 Bankowość spółdzielcza w mediach

 

Monitoring mediów

80 krajowych

81 zagranicznych

Z życia banków

82 Wydarzenia w bankach spółdzielczych

86 Mądre głowy powiedziały

87 Recenzje książek

 

Udostępnij artykuł:
« powrót