NBP wprowadza do obiegu monety powszechnego użytku z nowego materiału

Narodowy Bank Polski informuje, że monety z nowego materiału o wartości nominalnej 10 gr, 20 gr, 50 gr zostaną wprowadzone do obiegu od stycznia 2020 r.

NBP na podsatwie umów bezpłatnie udostępnia monety o wartosci nominalnej 10 gr, 20 gr, 50 gr z nowego materiału w celu dostosowania urządzeń obsługujących monety.

Ponieważ decyzja o wprowadzeniu do obrotu monet o wartości nominalnej 1 zł z nowego materiału zostanie podjęta do końca października 2019 r., NBP prosi o przeprowadzenie adaptacji urządzeń osługujących monety z wykorzystaniem wszystkich czterech nominałów, tj. 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł.

Udostępnij artykuł:
« powrót