Michał Krakowiak

Wiceprezes Zarządu KZBS odpowiedzialny m.in. za obszar współpracy zagranicznej. Od 30 lat w sektorze bankowym, od 13 związany z bankowością spółdzielczą, m.in. członek zarządu MR Banku SA, wcześniej w bankowości komercyjnej oraz w NBP dyrektor Departamentu Dewizowego, a następnie Departamentu Zagranicznego (1992-2002). Z wykształcenia prawnik, aplikacja sędziowska oraz seminarium z prawa europejskiego w College of Europe w Brugii. Autor kilku publikacji z dziedziny prawa dewizowego. Konsultant merytoryczny przekładu książki BankRuption J. Waupsha na język polski.