Krystyna Majerczyk-Żabówka

Prezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe wyniesione z pracy w kluczowych instytucjach sektora bankowego, w których sprawowała funkcje kierownicze. Pełniła m.in. funkcję dyrektora departamentu, a następnie wiceprezesa zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej SA, zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, członka zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wiceprezesa zarządu Związku Banków Polskich, a także Przewodniczącej Komisji Etyki Bankowej przy ZBP. Od sierpnia 2013 r. do chwili obecjnej pełni funkcję prezesa zarządu KZBS.