Konferencja "Bariery rozwoju banków spółdzielczych" - 26 listopada 2020

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych serdecznie zaprasza do udziału w dorocznej Konferencji pt.: „Bariery rozwoju banków spółdzielczych”, pod patronatem Narodowego Banku Polskiego, która odbędzie się tym razem w formie on-line, w dniu 26 listopada 2020 r.

Konferencje KZBS pod patronatem NBP stały się trwałym i wysoko cenionym forum wymiany poglądów i inspiracji dotyczących najważniejszych problemów polskiego sektora banków spółdzielczych. Ciesząc się przychylnością instytucji odpowiedzialnych za systemowe bezpieczeństwo sektora bankowego oraz uznaniem środowiska banków spółdzielczych, przyczyniają się jednocześnie do kształtowania pozytywnego wizerunku sektora na zewnątrz. Naszą ambicją jest reagowanie na kluczowe  problemy i wyzwania, wobec których stają nasze banki i ich środowiska. Obecne, spotęgowane skutkami COVID-19 będą wymagały nowego podejścia do codziennego biznesu, jak i współpracy wewnątrzsektorowej. Celem Konferencji będzie skierowanie uwagi na te wyjątkowe okoliczności.  

PROGRAM:

10:00 – 10:10

Wprowadzenie - pandemia katalizatorem przemian w bankowości spółdzielczej  

Krystyna Majerczyk-Żabówka – Prezes Zarządu KZBS

10:10 – 11:10

Wnioski dla sektora bankowości spółdzielczej - perspektywa podmiotów wchodzących w skład Komitetu Stabilności Finansowej 

Paweł Szałamacha - Członek Zarządu NBP

Bogdan Furtak - Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej UKNF

Krzysztof Budzich – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego MF

Piotr Tomaszewski - Prezes Zarządu BFG

11:10 – 11:30

Gdzie tkwi niewykorzystany potencjał banków spółdzielczych? – spojrzenie eksperckie

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Kierownik Katedry Systemu Finansowego w Instytucie Finansów SGH

11:30 - 11:40 Przerwa

11:40 – 12:30

Efektywność ekonomiczna i konkurencyjność biznesowa banków spółdzielczych – rola rad zrzeszenia w procesie przyspieszonych przemian organizacyjnych i biznesowych

Moderator: Michał Krakowiak - Wiceprezes Zarządu KZBS

Paneliści:

Przemysław Pilarski – Przewodniczący Rady Zrzeszenia SGB

Edward Tybor – Przewodniczący Rady Zrzeszenia BPS

Artur Adamczyk – Prezes Zarządu Bank BPS S.A.

Mirosław Skiba – Prezes Zarządu SGB-Bank S.A.

12.30 – 12:50

Normy regulacyjne i zadania statutowe systemów ochrony – oczekiwane kierunki współpracy z podmiotami sieci bezpieczeństwa finansowego

Sławomir Czopur – Prezes Zarządu SSO BPS

Michał Ołdakowski – Prezes Zarządu SOZ SGB

12:50 – 13:00

Podsumowanie - wnioski i rekomendacje

Krystyna Majerczyk-Żabówka – Prezes Zarządu KZBS

 

 

REJESTRACJA

https://kzbs.pl/KONFERENCJA-KZBS-pod-patronatem-Narodowego-Banku-Polskiego-Bariery-rozwoju-bankow-spoldzielczych.html 

KONTAKT

W razie pytań dotyczących wydarzenia, serdecznie zapraszamy do kontaktu

*udział w Konferencji jest bezpłatny


Pliki do pobrania

Udostępnij artykuł:
« powrót