Komunikat z 26. posiedzenia KNF w dniu 11 czerwca 2019 r.

Komunikat KNF dotyczący zgody na powołanie nowych prezesów banków spółdzielczych oraz połączenia banków spółdzielczych.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

Michała Ołdakowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony  SGB,
Bogusławy Stryjewskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Malborku,
Bogumiła Gieragi na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie,
Macieja Obrębskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach,
Łukasza Primela na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Śmiglu,
Mariusza Adama Balcerzaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie.

Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na połączenie Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Santoku (bank przejmowany). Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe

Źródło: UKNF