"Forbes" o wyniku sektora finansowego

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2020 roku wyniósł 7,5 mld zł, tj. o 45,3 proc. mniej niż rok wcześniej – ogłosił Główny Urząd Statystyczny. Suma bilansowa banków zwiększyła się o 17,7 proc. i wyniosła 2 344,0 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 0,8 proc. do kwoty 1140,0 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 12,8 proc. do 1 424,3 mld zł - pisze "Forbes".

W dlaszej części artkułu zauważono, że "na taki wynik wpływ ma kilka czynników – bardzo niskie stopy procentowe, odpisy banków związane z kredytami frankowymi, nadmierne obciążenie podatkowe sektora i pandemia. Wskazywały na niego także wcześniejsze prognozy – szef banku centralnego w jednej z wypowiedzi zaznaczał, że przy założeniu materializacji prognozowanych kosztów i ryzyka kredytowego oraz stopniowego dostosowywania się oprocentowania aktywów i zobowiązań do nowego poziomu stóp procentowych, jest prawdopodobne, że w 2020 roku wynik finansowy sektora nie osiągnie połowy poziomu z poprzedniego roku, a w 2021 roku nastąpi jego dalszy spadek. W jego ocenie dopiero począwszy od 2022 roku można oczekiwać poprawy jakości portfela kredytowego oraz początku odbudowy wyników finansowych banków".

Całość artykułu dostępna jest tutaj: https://www.forbes.pl/finanse/wyniki-bankow-za-2020-r-gus-podal-najnowsze-dane/891pcrr 

Udostępnij artykuł:
« powrót