Działalność KZBS w marcu

Wśród działań Krajowego Związku Banków Spółdzielczych podstawową rolę odgrywają aktywności na rzecz reprezentowania, ochrony wspólnych interesów i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi działaniami Związku.

1 marca

 • III edycji konferencji "Co z tym AML? Wyzwania niedalekiej przyszłości" – KZBS partnerem merytorycznym wydarzenia
 • Szkolenie KZBS on-line Ocena sytuacji finansowej samorządu w kontekście wysokich stóp procentowych

4 marca

 • Szkolenie KZBS on-line Zmiany wynikające z nowej regulacji dotyczącej outsourcingu bankowego oraz DORA

5 marca

 • Szkolenie KZBS on-line Postępowanie o zatwierdzenie układu – przekrojowo

6 marca

 • Posiedzenie Zarządu KZBS
 • Spotkanie w ramach Projektu „Pierwsza Liga Biznesu” – temat: Sukcesja w firmie rodzinnej

7 marca

 • Dwudniowe szkolenie KZBS on-line Gwarancje bankowe
 • Trzecie spotkanie z cyklu Kawa z KZBS – temat: oszustwa (fraudy) pracownicze
 • Spotkanie Grupy roboczej ds. zmiany ustawy o bankach spółdzielczych

8 marca

 • Konsultacje prawne KZBS
 • XLI Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych - KZBS partnerem merytorycznym wydarzenia

11 marca

 • Dwudniowe szkolenie KZBS on-line Finansowanie w tradycyjnej formule „corporate finance” – ocena kredytobiorcy i ustalenie warunków kredytowania

14 marca

 • Szkolenie KZBS on-line Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem podatkowym w praktyce kredytowej - perspektywa banku spółdzielczego i klienta

15 marca

 • Konsultacje prawne KZBS
 • Szkolenie on-line Ryzyko płynności w banku spółdzielczym od strony praktyczno-operacyjnej

18 marca

 • Spotkanie Grupy roboczej KZBS ds. spółdzielczości
 • Szkolenie KZBS on-line Ślad węglowy w banku spółdzielczym

19 marca

 • Europejskie Forum Rolnicze: Kierunek Przyszłość Rolnictwa - KZBS partnerem branżowym wydarzenia

20 marca

 • Szkolenie KZBS on-line Klauzule abuzywne w działalności banku spółdzielczego
 • Posiedzenie Zarządu KZBS
 • Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21 marca

 • Szkolenie on-line KZBS dla Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju: Wprowadzenie do reformy wskaźników referencyjnych dla Rady Nadzorczej bank spółdzielczego
 • Szkolenie dwudniowe KZBS on-line Weksel własny in blanco

22 marca

 • Konsultacje prawne KZBS
 • Szkolenie KZBS on-line Zakres obowiązków analityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i prawidłowe rozwiązanie sprawy

23 marca

 • Rozpoczęcie cyklu szkoleń KZBS dla Warszawskiego Banku Spółdzielczego - Akademia ryzyka dla rady nadzorczej banku spółdzielczego

25 marca

 • XIV posiedzenie Rady ds. obrotu gotówkowego

26 marca

 • Narodowa Grupa Robocza - spotkanie zespołu prawnego
 • Szkolenie KZBS on-line Polityka szkoleniowa [wzór polityki] i planowanie sukcesji w banku
 • Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 - KZBS Honorowym Patronem Branżowym wydarzenia

28 marca

 • Szkolenie KZBS on-line Sztuczna inteligencja (AI) w bankowych Social Media i nie tylko. Twój prywatny asystent zawsze pod ręką!

29 marca

 • Konsultacje prawne KZBS

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót