30 lat Samorządu w Polsce – z perspektywy spółdzielczej

Dzisiaj mija 30 lat od ważnego wydarzenia jakim były pierwsze w powojennej Polsce wolne wybory samorządowe. Wybieraliśmy wówczas w demokratycznej procedurze naszych przedstawicieli do samorządów lokalnych. Jako mieszkańcy miast i wsi odzyskaliśmy możliwość wpływania na nasze najbliższe otoczenie poprzez formułowanie oddolnych inicjatyw dotyczących jakości naszego życia w jego najbardziej bezpośrednim wymiarze i ich realizacji przy wykorzystaniu społecznych środków finansowych.

Poczynając od drobnej infrastruktury, edukacji czy ochrony zdrowia do spraw o charakterze bardziej ogólnym, które nierzadko dawały później początek powstawaniu podmiotów tzw.  III sektora,  tj. organizacjom typu non profit, takich jak stowarzyszenia czy fundacje. Były to początki procesu krzewienia  świadomości  w odniesieniu do roli samorządu  oraz  samych mieszkańców w budowaniu samorządowej wspólnoty. Jej celem i efektem zarazem mogą i powinny być poczucie podmiotowości oraz  współodpowiedzialność za kierunki i jakość  rozwoju lokalnego.  

Jubileusz 30-lecia wyborów samorządowych to dobra okazja do refleksji także z pozycji sektora bankowości spółdzielczej, której podstawowe wartości takie jak: solidarność, samopomoc, demokratyczne zasady sprawowania kontroli przez członków, wpisują się w  idee  samorządności. Warto zwrócić uwagę na wiele zbieżnych działań.  Są nimi, poza dostarczaniem usług finansowych, współudział w tworzeniu  szeroko rozumianej wspólnoty, między innymi poprzez finansowanie inicjatyw społeczno-gospodarczych ze środków pozyskanych lokalnie. Innym, nie mniej ważnym jest aktywizowanie lokalnej społeczności w przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym czy kulturalnym. Wiele jest form wzajemnej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi  a bankami spółdzielczymi, której beneficjentami są lokalne społeczności wraz z ich jednostkami pożytku publicznego. 

Rocznica wyborów samorządowych to dobra okazja do refleksji zarówno nad perspektywami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i samorządności, jak też kierunkami i formami dalszej owocnej współpracy sektora spółdzielczości bankowej z samorządami lokalnymi we wspieraniu obywateli i lokalnej przedsiębiorczości w realizacji ich biznesowych i osobistych aspiracji. 

Taka współpraca służy rozwojowi lokalnemu i zasługuje na uznanie o czym również mówi Jan Grzesiek, Wiceprezes Zarządu KZBS, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie. 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót