Działania podejmowane przez banki spółdzielcze w związku z pandemią koronawirusa w Polsce

Banki spółdzielcze w obliczu zagrożenia epidemiologicznego działają sprawnie dostosowując się do trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy. Dbając o bezpieczeństwo swoich klientów i pracowników wprowadziły i na bieżąco dostosowują wiele dodatkowych rozwiązań zapewniających ciągłość pracy placówek.

Działania banków spółdzielczych polegają m.in. na promowaniu na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych kontaktu telefonicznego oraz bankowości elektronicznej, płatności bezgotówkowych, w tym zbliżeniowych przy użyciu karty płatniczej, telefonu, zegarka czy opaski elektronicznej. W ten sposób możliwe jest ograniczenie ilości klientów w salach operacyjnych do niezbędnego minimum. Ponadto większość banków spółdzielczych wydzieliło strefy ograniczonego kontaktu klientów i pracowników w placówkach bankowych poprzez montaż taśm zabezpieczających, na bieżąco komunikują o zasadach bezpieczeństwa i zachowaniu bezpiecznych odległości pomiędzy osobami składającymi niezbędne wizyty w placówce banku, zmianie godzin obsługi klienta zmierzającej do ograniczenia kontaktu pracowników banku z jego klientami, wprowadzeniu określonych godzin, w których obsługiwani są przede wszystkim seniorzy powyżej 65 roku życia, informowaniu klientów o możliwościach korzystania z innych, dostępnych w bankach kanałów kontaktu z pracownikami, m.in. telefonicznego, mailowego oraz za pośrednictwem kanału komunikacyjnego w serwisie bankowości elektronicznej oraz bieżącym komunikowaniu klientom o próbach oszustw internetowych metodą „na koronawirusa”. Zapewniają pracownikom i klientom płyny do dezynfekcji rąk, wyposażenie stanowisk bankomatów w jednorazowe rękawice ochronne, zamontowanie ekranów ochronnych na stanowiskach obsługi klienta, etc. Banki spółdzielcze na bieżąco informują swoich klientów o ważnych zmianach, dostosowując tym samym swoje komunikaty do zmieniającej się sytuacji. Polskie banki spółdzielcze dokładają wszelkich starań, aby zaistniałe okoliczności były jak najmniej odczuwalne dla klientów i pracowników. W tych trudnych chwilach banki spółdzielcze nie zapominają również o najbardziej potrzebujących, działając na ich rzecz, przekazując zarówno środki finansowe, jak i sam sprzęt. 

Poniżej prezentujemy wybrane działania podejmowane przez banki spółdzielcze w Polsce w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2:

1. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce ogłosił akcję: ZAPŁAĆ ZA SENIORA – w trosce o zdrowie seniorów Bank zaapelował do osób korzystających z bankowości internetowej lub mobilnej, aby zaproponowali osobom starszym – swoim najbliższym krewnym, ewentualnie sąsiadom , że opłacą w ich imieniu niezbędne rachunki wykorzystując swój komputer, tablet czy telefon, a oni po udanej transakcji oddadzą im pieniądze. Ponadto Bank wraz z Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie przekazał 860 sztuk jednorazowych maseczek ochronnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

2. W akcję ZAPŁAĆ ZA SENIORA włączyły się także inne banki spółdzielcze, w tym m.in.: Bank Spółdzielczy w Wołczynie, Bank Spółdzielczy w Kłobucku, Bank Spółdzielczy w Prudniku, Bank Spółdzielczy w Limanowej, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, Bank Spółdzielczy w Miliczu, Bank Spółdzielczy w Lubawie, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach, Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim, Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej, Limes Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Białogardzie, Mazowiecki Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Koszęcinie, Nadsański Bank Spółdzielczy, które także poprosiły swoich „mobilnych” klientów, aby zapłacili za rachunki swoich starszych krewnych i znajomych.

3. Bank Spółdzielczy w Toruniu zainicjował akcję #POMAGAJ – Bank zwrócił się do swoich klientów, aby pokazali i pomogli osobom starszym w łatwym i bezpiecznym korzystaniu z bankowości internetowej, w robieniu zakupów przez Internet lub założeniu konta lub lokaty bez wychodzenia z domu. Osoby starsze, które dotychczas płaciły głównie gotówką, opłacały rachunki w okienku pocztowym także mogą nauczyć się korzystania z bankowości elektronicznej lub mobilnej. 

4. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie włączył się w akcję #zostańwdomu i zachęca swoich klientów do szybkich i bezpiecznych zakupów w sklepach, aplikacjach i Internecie dzięki usłudze Apple Pay.

5. Bank Spółdzielczy w Płońsku kilkukrotnie w tym trudnym czasie przekazał wsparcie finansowe dla Szpitali w Płońsku oraz w Ciechanowie. Łącznie na walkę z pandemią SARS-CoV-19 Bank przeznaczył do tej pory 46 500 zł. Uruchomiono telefoniczną linię porad prawnych dla klientów Banku w związku sytuacją epidemiczną w kraju oraz ofertą rządowej Tarczy Antykryzysowej. Bank postanowił w ten sposób wesprzeć swoich klientów, m.in. przedsiębiorców i rolników w tym trudnym dla wszystkich czasie. W celu minimalizacji wizyt w placówkach uruchomiono możliwość komunikacji online z Bankiem w celu założenia rachunków, w tym z dostępem do bankowości elektronicznej lub wydanie kart itp.

6. Bank Spółdzielczy w Suwałkach przekazał środki pieniężne w kwocie 66 774 zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na zakup aparatury medycznej – respiratora oraz środków ochrony dla personelu medycznego oraz pacjentów. Na stronie www szpitala https://szpital.suwalki.pl/pl/podziekowanie-bank-spoldzielczy-w-suwalkach/ znajdują się podziękowania od Dyrektora szpitala za życzliwy gest i wsparcie dla Banku Spółdzielczego w Suwałkach.

7. Hexa Bank Spółdzielczy wsparł Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego kwotą 15 000 zł przeznaczoną na zakup środków ochrony osobistej (tj. maseczek, kombinezonów, płynów do dezynfekcji) przeznaczonych dla lekarzy i ratowników medycznych oraz innych pracowników Pogotowia Ratunkowego wspomagając tym samym walkę z pandemią.

8. Bank Spółdzielczy w Sztumie przekazał służbom medycznym 10 tyś maseczek, 20 l płynu do dezynfekcji powierzchni i 20 l do dezynfekcji rąk. Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku wystosowało podziękowania dla darczyńców, w tym m.in. dla Banku Spółdzielczego w Sztumie, którzy przekazali szpitalowi środki ochrony, by wspomóc personel medyczny w czasie epidemii. Maseczki wielokrotnego użytku, płyny dezynfekujące do rąk i do dezynfekcji powierzchni dostarczył Bank Spółdzielczy w Sztumie, oddział w Malborku.

9. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie przekazał 50 000 zł na walkę z pandemią, wsparł m.in. dwa szpitale w Mikołowie. W dniu 26 marca br. Mikołowski Bank Spółdzielczy przekazał do Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie, generator ozonu. Urządzenie to służy do dezynfekcji wnętrza ambulansów, tak bardzo potrzebnej w związku z aktualnym stanem epidemicznym. W ten sposób Mikołowski Bank Spółdzielczy zadbał o bezpieczeństwo zarówno personelu medycznego, jak również mieszkańców Powiatu Mikołowskiego. Zaangażowanie w potrzeby lokalnej społeczności jest dla Banku działaniem priorytetowym.

10. Bank Spółdzielczy w Miliczu wsparł finansowo miejscowy szpital - Zarząd Banku Spółdzielczego w Miliczu - zgodnie ze swoja Misją - przekazał spółce MCM wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł, które zostanie przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji dla personelu medycznego szpitala w Miliczu oraz respiratorów i urządzeń wspomagających oddychanie. Zarząd Spółki MCM spożytkuje przekazane środki w zależności od najpilniejszych potrzeb. 

Bank dostarczył także do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki do dezynfekcji, ręczniki papierowe, maseczki oraz żele antybakteryjne, które zostaną rozdzielone pomiędzy domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz najbardziej potrzebujące rodziny zastępcze. 

11. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie - w pierwszym etapie zagrożenia epidemicznego pracownicy Banku z własnej inicjatywy zorganizowali zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby. Bank nie pozostał obojętny na potrzeby miejscowego szpitala i pogotowia ratunkowego, przekazując do dyspozycji tych służb znaczne kwoty środków pieniężnych. 

12. Bank Spółdzielczy w Białogardzie dofinansował kwotą 10 000 zł zakup maseczek, których dystrybucję w dniu 3 kwietnia br. dla swoich mieszkańców rozpoczęła gmina Karlino, gdzie Bank ma swój oddział. Maseczki zapakowane w specjalne woreczki będą dostarczane do skrzynek pocztowych mieszkańców gminy.

13. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej przekazał kwotę 50 000 zł na sprzęt do przewożenia zarażonych osób dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

14.  Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej  wsparł okoliczne szpitale kwotą 117 000 zł. Pieniądze zostaną wykorzystane na zakup środków ochrony dla lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu w Szpitalach w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęce, Wyszkowie i Wołominie. Ponadto Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zorganizował zbiórkę pieniężną, w której udział wzięli Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Banku, na rzecz pomocy szpitalom w walce z COVID-19. Zbiórka spotkała się z ogromnym zaangażowaniem. Zebrano kwotę 17 610 zł. Pieniądze zostaną wykorzystane na zakup środków ochrony dla lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu w Szpitalach w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęce, Wyszkowie i Wołominie. 

15. Bank Spółdzielczy w Izbicy przeznaczył środki finansowe na zakup niezbędnego wyposażenia ochrony indywidualnej dla pracowników dwóch Szpitali, m.in. Szpitalowi w Krasnymstawie przekazał kwotę 7 500 zł, która wykorzystana została na zakup spodni i bluz medycznych, Szpitalowi w Hrubieszowie także przekazał kwotę 7 500 zł, która została przeznaczona na zakup kombinezonów ochronnych, indywidualnych zestawów ochrony biologicznej oraz maseczek ochronnych.

16. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, którego większość oddziałów jest ulokowana na terenie powiatu ostrołęckiego, przekazał Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego środki finansowe w kwocie 20 000 zł, które przeznaczone zostaną na wsparcie szpitala z walce z koronawirusem, zakupione zostaną m.in. środki ochrony osobistej i sprzęt specjalistyczny.

17. Bank Spółdzielczy w Jordanowie przeznaczył kwotę 2 000 zł na zakup mobilnej wersji respiratora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Mobilny respirator umożliwia bezpieczny transport pacjenta do najlepszej w danej chwili placówki medycznej lub leczenie w warunkach polowych. Pieniądze zostały przekazane szpitalowi w ramach akcji „Kupujemy respirator”. 

18. Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie dbając o zdrowie swoich klientów podjął inicjatywę uszycia maseczek ochronnych. Bank sfinansował zakup potrzebnych materiałów, a jego pracownik uszył maseczki, które otrzymują klienci odwiedzający placówki Banku. Ponadto Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie przekazał środki finansowe w formie darowizny w wysokości 30 000 zł dla placówek medycznych (3 szpitali i 3 przychodni) zlokalizowanych na terenie jego działania. Każda z tych placówek otrzymała kwotę 5 000 zł. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup testów dla pracowników medycznych przebywających na kwarantannie, pralko-suszarki oraz środki ochrony niezbędne w pracy służb medycznych.

19. Bank Spółdzielczy w Szczytnie, w związku z panującą pandemią koronawirusa, przekazał kwotę 10 000 zł Szpitalowi Powiatowemu w Szczytnie na zakup sprzętu medycznego, m.in. respiratora oraz wyrobów medycznych zwiększających bezpieczeństwo pacjentów i pracowników Szpitala. Dodatkowo Bank wspiera Szpital promując zbiórkę na fanpage'u Banku Spółdzielczego w Szczytnie pod linkiem: https://www.facebook.com/bsszczytno/

Bank Spółdzielczy w Szczytnie wsparł także szpitale znajdujące się w regionie działania Banku, m.in.: Szpital Powiatowy w Szczytnie otrzymał dodatkową pomoc w zakupie respiratorów – koszt prawie 40 000 zł, Szpital Powiatowy w Biskupcu w doposażeniu Laboratorium Diagnostycznego (dot. walki z koronawirusem) – koszt 15 000 zł, Szpital w Ostródzie w zakupie niezbędnego sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej – koszt 10 000 zł. Bank wsparł także Szkołę Podstawową im. K. I. Gałczyńskiego w Lipowcu wyposażając ją w komputery dla dzieci – zakupiono mi.in. 7 zestawów - komputery, monitory, nowe okablowanie, nowe myszki, nowe klawiatury.

Bank Spółdzielczy w Szczytnie wspomógł również Grupę Specjalną Płetwonurków RP w zakupie łodzi ratowniczej – hybrydowej jednostki o wszechstronnym zastosowaniu, służącej m.in. do poszukiwań osób zaginionych oraz do prac hydrograficznych i działań ekologicznych. 

20. Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie jako darczyńca przyłączył się do sfinansowania komory izolacyjnej do transportu osób zakażonych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach.

21. Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie również włączył się w akcję wspierania społeczności lokalnych w czasie epidemii. SBR Bank, za kwotę ponad 10 000 zł, zakupił środki do dezynfekcji rąk i przekazał je Urzędowi Miejskiemu w Szepietowie oraz Urzędowi Gminy Nowe Piekuty. Środki te urzędy docelowo rozdysponują pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, które w obecnej sytuacji ich najbardziej potrzebują.

22. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu przekazał na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu środki pieniężne w wysokości 10 000 zł, które przeznaczone zostały na walkę z koronawirusem, m.in. na zakup maseczek ochronnych, płynów do dezynfekcji, odzieży ochronnej i przyłbic dla pracowników szpitala.

23. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku oraz Bank Spółdzielczy w Koronowie w trosce o zdrowie swoich klientów i pracowników, aktywnie włączyły się w akcję #zostańwdomu. Banki uruchomiły w swoich systemach bankowości elektronicznej nowe, przydatne funkcjonalności, które pozwolą bankować bez potrzeby wychodzenia z domu. Wnioskować można m.in. o zmianę danych osobowych, zmianę limitów na karcie, aktywację karty płatniczej, zmianę sposobu dostarczania wyciągów, czy zmianę środków dostępu (zmiana metody autoryzacji SMS lub token mobilny).

24. Bank Spółdzielczy w Gorlicach w dniu 6 kwietnia br. przekazał środki pieniężne w wysokości 10 000 zł jako pomoc dla Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w walce z epidemią koronawirusa.

25. Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku udzielił wsparcia finansowego, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, m.in. maseczek ochronnych, fartuchów ochronnych, rękawiczek jednorazowych i kombinezonów barierowych, które trafiły do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku, Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie. Pod linkiem: https://www.facebook.com/1681471242180617/posts/2604197469907985/ zostało zamieszczone podziękowanie od Starostwa Powiatowego w Kraśniku dla m.in. Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku.

26. Grupa SGB promuje w mediach społecznościowych akcję: Finanse Seniora w bankowości internetowej. Jest to rozwinięcie akcji ZAPŁAĆ ZA SENIORA zapoczątkowanej w dniu 29 marca br. przez Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Akcja Grupy SGB ma za zadanie pomoc Seniorom w dbaniu o ich finanse, aby #zostaliwdomu i aktywnie korzystali z bankowości internetowej – jeśli Senior nie ma dostępu do konta internetowego może zostać ono uruchomione bez konieczności wizyty w banku spółdzielczym.

27. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu – Zdroju wsparł finansowo akcję „Szyjemy – Pomagamy” zorganizowaną przez Harcerzy z Hufca ZHP Jastrzębie – Zdrój im. Józefa Kreta. Część maseczek uszytych przez Harcerzy trafiło również do Pracowników Banku.

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu – Zdroju wspomógł także Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dokładając finansową cegiełkę do zakupu środków ochrony osobistej.

28. Bank Spółdzielczy w Brodnicy udzielił wsparcia finansowego w walce z koronawirusem dla trzech szpitali. Darowiznę finansową w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu specjalistycznego otrzymały trzy placówki: Szpital Powiatowy w Chełmży, Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

29. Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej udzielił wsparcia finansowego w wysokości 20 000 zł Szpitalowi Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, dzięki któremu możliwy był zakup niezbędnego sprzętu medycznego w postaci urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń. 

30.  Grupa BPS, w związku z panującą epidemią koronawirusa i wynikającymi z niej ograniczeniami, podjęła szereg działań w trosce o zdrowie Klientów i Pracowników banków spółdzielczych oraz dołożyła wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności związane z bieżącą obsługą Klientów. Wprowadziła także szereg działań, mających wesprzeć swoich Klientów w tym trudnym okresie. W ramach Grupy BPS - Bank BPS i zrzeszone banki spółdzielcze wdrożyły rozwiązania dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorców umożliwiające zawieszenie spłaty kredytów. Są one dostępne dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia spłaty kredytu spowodowaną epidemią koronawirusa. Przygotowany został także serwis internetowy: https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/, w którym pokazywane są działania pomocowe instytucji (w szczególności związane z Tarczą Antykryzysową) oraz oferowana jest pomoc w odnalezieniu istotnych informacji oraz materiałów edukacyjnych dla przedsiębiorców, m.in. w obszarach ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa cywilnego, czy prawa podatkowego.

31. Bank Spółdzielczy w Otmuchowie przekazał darowiznę pieniężną dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach na zakup indywidualnych środków ochrony dla personelu szpitala przy zwalczaniu epidemii koronawirusa.

32. Bank Spółdzielczy w Koszęcinie postanowił wesprzeć swoich Klientów – przedsiębiorców w nietypowy sposób. We współpracy z obsługującą Bank kancelarią prawną przygotował nieodpłatne szkolenie w formie on-line pt. „Publiczne narzędzia wsparcia przedsiębiorców w dobie epidemii COVID-19”, którego celem jest przekazanie podstawowych informacji o aktualnych narzędziach wsparcia w celu utrzymania płynności i zatrudnienia w tym m.in. świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne, narzędzia wsparcia oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Szkolenie dotyczyć będzie wybranych narzędzi Tarczy 1 i Tarczy 2. W ramach szkolenia omówione zostaną także kwestie związane z możliwością negocjacji zmian terminów płatności zobowiązań wynikających z działalności gospodarczej. W przypadku dużego zainteresowania klientów szkoleniem Bank planuje także przygotowanie szkolenia on-line dedykowanego rolnikom.

33. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku zainwestował  w pomoc sprzętową dla Szpitala w Barlinku. Dzięki staraniom Banku sprowadzono do barlineckiego szpitala dekontaminator – czyli urządzenie służące dezynfekcji przestrzeni, w których przebywają lekarze i pacjenci.

34. Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim wsparł kwotą 1000 zł Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Bank dołożył swoją cegiełkę do zakupu respiratora oraz środków ochrony dla pracowników szpitala.

Informacje o aktywności społecznej banków w tych trudnych chwilach będziemy na bieżąco aktualizować. Zachęcamy wszystkie banki spółdzielcze do przesyłania do KZBS podjętych inicjatyw, które moglibyśmy zamieszczać w prezentowanym materiale.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót