„Nasza historia to ludzie, którzy mieli i mają wielką pasję” - jubileusz 150-lecia Banku Spółdzielczego w Gnieźnie – rys historyczny i życzenia od KZBS

Rok 2021 jest dla Banku Spółdzielczego w Gnieźnie niezwykle ważnym z uwagi na Jubileusz 150-lecia istnienia. Bank jest jedną z najstarszych instytucji, nieprzerwanie działających w Gnieźnie. Krótki rys historyczny przedstawia Barbara Borowska Prezes Zarządu, z zaproszeniem do bieżącego śledzenia profilu Banku na Facebooku, na którym Bank będzie komunikował akcenty jubileuszowe, które zostały zaplanowane na cały rok.

Jubileusze mają tę właściwość, że zawsze nawiązują do historii zakreślonej granicą pewnego czasu. Trudno znaleźć lepszą miarę upływu czasu, jak tę, która wskazuje konkretną liczbę dni, miesięcy czy lat. Według niej, historia Banku Spółdzielczego w Gnieźnie nie rozpoczyna się w 1959 roku, kiedy przyjął on obecną nazwę, ale cofa nas znacznie dalej do lutego 1871 roku. Toteż w tym roku kalendarz wskazuje nam imponującą liczbę 150 lat. Czy jednak sama data może oddać to, co najważniejsze w historii naszego banku? Nie, najważniejsza przez te wszystkie lata była bowiem pasja, a wraz z nią ludzie, którzy nią żyli i żyją do dziś.

Założyciele pierwszej w Gnieźnie polskiej Kasy Pożyczkowej dla Miasta i Okolicy, od której datuje się historia naszego banku, mieli silne przekonanie o potrzebie realizacji swojego zamysłu. Było w nim bowiem nie tylko gospodarcze uzasadnienie, ale i wielki entuzjazm przesiąknięty pierwiastkami patriotyzmu i polskości. Była to wizja umacniania nowych form biznesu i rozwoju samorządności.

W ówczesnych warunkach i sytuacji politycznej, musiało to być jednak trudne wyzwanie, nacechowane wieloma obawami i trudnościami. Mimo tego Kasa szybko, bo już na początku XIX wieku, stała się jedną z największych wśród banków ludowych w Wielkopolsce, a w historii okresu międzywojennego zapisała się jako jeden z animatorów spółdzielczych form gospodarowania. Zaprzestanie działalności Kasy w okresie drugiej wojny światowej było jedynie wymuszoną bolesnymi okolicznościami przerwą w fizycznej aktywności, ale nawet przez chwilę nie zgasła idea, która szybko wznieciła nowy zapał w ludziach, prowadząc do odrodzenia się Kasy po zakończeniu wojny.

Kolejny etap historii banku to niezwykle trudny okres, wymagający wielkiego wysiłku, aby podporządkowanie ówczesnym założeniom państwa i gospodarki, nie przygasiło zupełnie dawnego entuzjazmu. To nie była bowiem ta sama idea działania, która przyświecała założycielom Kasy. Pomimo silnej presji państwa poprzez „uwikłania” banku w różne struktury państwowe (do 1953 roku bank funkcjonował w strukturach Banku Rolnego, następnie podlegał Narodowemu Bankowi Polskiemu, a od 1975 r. przez kilkanaście lat działał pod szyldem Banku Gospodarki Żywnościowej), ciągle żywa pozostała jednak dawna pasja.

Długoletni okres wyczekiwania na niezależność i suwerenność banku zamyka rok 1990, który był decydujący w dziejach całego sektora bankowości spółdzielczej. Był to czas ponownych narodzin banku, czas odradzający pierwotny entuzjazm. Historia boleśnie jednak przypomina, że nie był to łatwy okres dla banku, który dźwigając spuściznę minionych lat, został poddany kolejnej trudnej próbie. Udział w tworzeniu nowego modelu sektora bankowości spółdzielczej, szybko jednak przyniósł dostrzegalne rezultaty. Czerpiąc swoją siłę z wieloletniej tradycji i zaufania Klientów, bank szybko przekonał się do nowej wizji „skrojonej” na miarę nowych czasów i warunków.

Późniejsze działania konsolidacyjne, które doprowadziły do przyłączenia kilku banków z okolicznych gmin, działających dziś jako zamiejscowe oddziały, wzmocnienie pozycji kapitałowej i zdolności konkurowania banku na wolnym rynku, zrodziły nową pasję i  jeszcze większy zapał to pracy. Z kolei procesy akcesyjne na szczeblu europejskim, wymusiły z czasem potrzebę dalszej przebudowy sektora bankowości spółdzielczej. To był czas balansowania pomiędzy pokusą innowacyjności i konieczną asymilacją unijnych standardów, a głęboko zaczepioną skłonnością do ochrony tradycji i polskiego kapitału, wszakże z ostatecznym zwycięstwem uniwersalnej koncepcji, w której jest miejsce na wszystko, co działa z pożytkiem dla banku i jego Klientów.

Ostatnie lata cechuje duża dynamika zmian zachodzących w otoczeniu działania banku, które stały się kolejnym wymagającym wyzwaniem. Niekorzystne zmiany makroekonomiczne, gwałtowny postęp i nadzwyczajne sytuacje, stały się „probierzem” odporności banku w dzisiejszych czasach, a poniekąd także miarą entuzjazmu, zaangażowania i poświęcenia ludzi związanych z bankiem. Patrząc z perspektywy dzisiejszego dnia na zadowalającą kondycję banku, jego rozwój i liczne grono zaufanych Klientów, można z pełnym przekonaniem uznać, że nie byłoby to możliwe na drodze przeciętnych rozwiązań i wysiłków, ani z poczucia obowiązku i konieczności. Było to możliwe dzięki pasji, która zapoczątkowała historię banku, była przez cały czas żywotna i pozostała do dziś wyznacznikiem każdej decyzji i działania w banku. Toteż dzisiejszy jubileusz to nie tylko zaszczytna liczba 150 lat, ale przede wszystkim historia ludzi, którzy z wielką pasją w różnych warunkach, okolicznościach i czasie, pracowali w banku i wspierali go swoim poświęceniem, pracą i zaufaniem”

Źródło: www.bs.gniezno.pl

 

Z okazji jubileuszu 150-lecia życzenia składa KZBS

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gniezno, 27.02.2021 r.

 

Rada Nadzorcza,

Zarząd, Członkowie i Pracownicy 

Banku Spółdzielczego w Gnieźnie

 

Szanowni Państwo,

dokładnie 150 lat temu grupa odważnych, pełnych entuzjazmu i zdeterminowanych działaczy założyła pierwszą w Gnieźnie polską Kasę Pożyczkową dla Miasta i Okolicy. Zmotywowani wizją umacniania nowych form biznesu i rozwoju samorządności społeczni aktywiści dali początek wyjątkowej historii, do której dziś możemy wracać z dumą 
i opowiadać o niej kolejnym pokoleniom. 

Świętowany dziś jubileusz to doskonała okazja by podkreślić wspaniałą historię Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, pokazać piękną tradycję oraz podziękować jego założycielom, a następnie kontynuatorom ich misji. To właśnie im wszystkim należą się jubileuszowe gratulacje.

Dzień jubileuszu jest oczywiście datą symboliczną. To dobry moment aby spojrzeć wstecz, dokonać podsumowania, wyciągnąć wnioski, a następnie z jeszcze większą siłą ruszyć do realizacji kolejnych wyzwań, zwłaszcza, że w dobie technologicznej rewolucji, wyzwań rynku usług finansowych, a także nie dającej się przewidzieć   pandemii, nowych wyzwań stale przybywa. Warto jednak podkreślić, że niewiele instytucji w Polsce może pochwalić się tak długą historią, tradycją oraz doświadczeniem, ale i tempem rozwoju. To niezwykle cenny dorobek, z którego Bank może czerpać planując kolejne działania i co równie istotne inspirować swoją postawą instytucje działające w jego otoczeniu. 

Niezwykle cieszę się, że Bank Spółdzielczy w Gnieźnie należy do członków KZBS oraz pragnę serdecznie podziękować za możliwość współpracy z Państwem. Radzie Nadzorczej, Zarządowi, Członkom oraz wszystkim Pracownikom życzę dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w podejmowaniu działań służących zrównoważonemu rozwojowi oraz umacnianiu pozycji Państwa Banku. 

Krystyna Majerczyk-Żabówka

Prezes Zarządu

Krajowego Związku Banków Spółdzielczych 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Udostępnij artykuł:
« powrót