Zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym od 1 grudnia 2021 r. - 27 września

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line pt.: „Zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym od 1 grudnia 2021 r.”, które odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. w godzinach 09:30 – 14:45.

OPIS SZKOLENIA:

Z dniem 1 grudnia 2021r. wejdzie w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest to rewolucyjne rozwiązanie, które wprowadza całkowitą informatyzację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Postępowania będą prowadzone wyłącznie online, w systemie teleinformatycznym. Informatyzacja postępowań wiele zmieni również w zakresie tworzenia spisu inwentarza oraz listy i spisu wierzytelności. Szkolenie przedstawia wprowadzane zmiany w sposób uporządkowany i spójny.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Pracowników zespołów ryzyka kredytowego oraz zespołów restrukturyzacji i windykacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.      Geneza Krajowego Rejestru Zadłużonych

2.      Podstawy prawne zmian

3.      Systematyka zmian

3.1.Zmiany związane z automatyzacją czynności

3.2.Zmiany redakcyjne i legislacyjne

3.3.Zmiany związane z obwieszczeniami

3.4.Zamiany w zakresie postępowania o zatwierdzenie układu

4.      Wnoszenie pism procesowych

5.      Wydawanie orzeczeń

6.      Doręczenia

7.      Obwieszczenia

8.      Pouczenia

9.      Wnoszenie środków zaskarżenia

10.  Postępowanie upadłociowe

10.1.       Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

10.2.       Pre-pack

10.3.       Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

11.  Postępowanie po ogłoszeniu upadłości

11.1.       Nowa koncepcja tworzenia spisu inwentarza i likwidacji masy upadłości – zwiększenie transparentności oraz efektywności likwidacji masy upadłości 

11.2.       Nowa koncepcja nadzoru nad czynnościami syndyka – sprawozdania z czynności i sprawozdania rachunkowe

11.3.       Nowa koncepcja tworzenia listy wierzytelności

12.  Zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej

13.  Postępowanie restrukturyzacyjne

13.1.       Nowa koncepcja głosowania nad układem i zwoływania zgromadzenia wierzycieli

14.  Postępowanie o zatwierdzenie układu

14.1.       Historia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

14.2.       Implementacja uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do Prawa restrukturyzacyjnego

14.3.       Obwieszczenie o dniu układowym

14.4.       Wniosek o uchylenie skutków obwieszczenia

-----------------

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 września br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Więcej informacji:

https://kzbs.pl/Szkolenie-on-line-Zmiany-w-prawie-upadlosciowym-i-restrukturyzacyjnym-od-1-grudnia-2021r-.html

 

Udostępnij artykuł:
« powrót