Zielona transformacja miast

Na stronie internetowej Krajowego Planu Odbudowy, w zakładce pn. „Zielona transformacja miast” opublikowana została Strategia Inwestycyjna Instrumentu Zielonej Transformacji Miast, przyjęta przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/zielona-transformacja-miast

Inwestycja B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast towarzyszy reformie B3.4 „Ramowe warunki dla inwestycji w zieloną transformację na obszarach miejskich”, której celem jest przygotowanie i wdrożenie skutecznych rozwiązań prawnych oraz organizacyjno-instytucjonalnych na rzecz przyśpieszenia procesu zielonej transformacji miast w Polsce.

Cel inwestycji: Wsparcie zielonej transformacji poprzez zapewnienie środków na finansowanie określonych typów inwestycji wpływających na „zazielenienie” terenów miejskich, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń czy przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej.

Okres wdrażania: IV kw. 2022 r. – II kw. 2026 r.

Budżet instrumentu: 2 800 mln euro

W dniu 8 października br. KZBS uczetstniczył w wysłuchaniu publicznym, przeprowadzonym w ramach prac nad projektem Koncepcji Rozwoju Kraju 2050, na temat: „Środowisko i zielona transformacja”, poprowadzonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Instytutem Ochrony Środowiska.

W wysłuchaniu, w charakterze mówcy wystąpił Pan Michał Krakowiak – Wiceprezes KZBS.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót