XXXIV Walne Zgromadzenie Członków KZBS

W dniu 22 maja br. w Warszawie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. W wydarzeniu uczestniczyło liczne grono delegatów – Członków KZBS.

Obrady prowadziła Bogumiła Szklarska, przewodnicząca Rady KZBS, pełnomocnik Warszawskiego Banku Spółdzielczego. Grzegorz Poniatowski, pełnomocnik Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Koźminku pełnił tego dnia rolę Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes zarządu KZBS podsumowując ubiegły rok aktywności zarządu KZBS wskazała na najważniejsze działania i inicjatywy Związku na rzecz sektora w roku 2023 oraz podsumowała kadencję Zarządu na lata 2020-2024. Omówiła również kierunki działania KZBS na rok 2024.

Walne Zgromadzenie, podobnie jak w latach ubiegłych, obradowało w przyjaznej i konstruktywnej atmosferze. Delegaci WZ KZBS w toku licznych głosowań przyjęli m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady za 2023 rok, sprawozdanie finansowe KZBS za rok 2023 oraz udzielili absolutorium poszczególnym członkom Rady i Zarządu Związku. Każde z głosowań charakteryzowało wysokie poparcie delegatów – Członków KZBS.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie miało również charakter kadencyjny i wyborczy. Krystyna Majerczyk-Żabówka podziękowała wszystkim Członkom KZBS za wspólną, wieloletnią współpracę i zaangażowanie w sprawy Związku i sektora, a uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Członkom za  liczny – i co równie ważne –  aktywny udział w obradach. Zakończyła się również kadencja wiceprezesów Zarządu KZBS – Michała Krakowiaka oraz Jana Grześka.

Przeprowadzone zostały także wybory członków Rady Związku oraz wybory Prezesa Zarządu na kadencję 2024-2028. Walne Zgromadzenie ustaliło, iż Rada KZBS kadencji 2024-2028 będzie liczyła 11 członków, w tym po 1 członku wskazanym przez każdy z banków zrzeszających. Na nową kadencję do Rady Związku Walne Zgromadzenie wybrało:

 1. Bogumiła Szklarska, prezes zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego - przewodnicząca Rady
 2. Adam Rydlewicz, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Witkowie - wiceprzewodniczący Rady
 3. Krzysztof Zawadzki, prezes zarządu Lubelskiego Banku Spółdzielczego - sekretarz Rady
 4. Beata Banasiak, prezes zarządu Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim
 5. Karolina Jankowiak, przedstawiciel SGB-Banku S.A.
 6. Jacek Jańczuk, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie
 7. Elżbieta Karasek, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Białobrzegach
 8. Urszula Karpińska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach
 9. Mariola Walendowska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Pleszewie
 10. Marcin Wojewoda, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy
 11. Justyna Zdrojewska, przedstawiciel Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Walne Zgromadzenie Członków KZBS zdecydowało również o wyborze prezesa zarządu na kadencję 2024-2028. Wybrano prof. Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską.

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska jest związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Systemu Finansowego. Od 30 lat działa w praktyce gospodarczej (m.in. Bankowy Fundusz Gwarancyjny), w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego i obecnie RN IPS SGB. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Autorka około 180 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi, w tym zarządzanie ryzykiem, a także edukację finansową.

Kończąc obrady, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Bogumiła Szklarska podziękowała raz jeszcze wszystkim uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Członkom za aktywny udział w obradach oraz zaangażowanie w sprawy Związku. 

Bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu KZBS odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady KZBS. Do Zarządu KZBS zostali powołani:

 • Jacek Rapcia, wiceprezes zarządu KZBS
 • Barbara Borowska, wiceprezes zarządu, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie
 • Marcin Kozdroń, wiceprezes zarządu KZBS, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej 

---

Serdecznie dziękujemy za wsparcie w organizacji Walnego Zgromadzenia tegorocznym partnerom:

 • Biuro Informacji Kredytowej - Partner Generalny
 • Asseco Poland

 

Udostępnij artykuł:
« powrót