X Kongres Ekonomistów Polskich

W dniach 28-29 listopada br. odbędzie się organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne X Kongres Ekonomistów Polskich pod hasłem Ekonomiści dla rozwoju.

X Kongres Ekonomistów Polskich, który odbędzie się pod hasłem: EKONOMIŚCI DLA ROZWOJU ukierunkowany jest na debaty nad istotą i przyczynami nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych oraz aspektów prognostycznych. Tym samym Kongres ukierunkowany jest na dyskurs nad nowymi nurtami w ekonomii i innych dyscyplinach w zakresie nauk ekonomicznych. Celem tego Kongresu, podobnie jak poprzednich, jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Dyskurs taki powinien zaowocować syntetycznym obrazem obecnej i prognozowanej sytuacji w teorii ekonomii oraz w praktyce gospodarczej, z uwzględnieniem fundamentalnych wyzwań globalnych i lokalnych.

Podczas wydarzenia odbędą się cztery sesje tematyczne:

·        Sesja I - Jednorodność czy pluralizm? Stan i perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych z uwzględnieniem miejsca ekonomii polskiej na tle ekonomii światowej (również wątki metaekonomiczne, w tym metodologiczna refleksja nad ekonomią)

·       Sesja II - Sfera realna gospodarki, Szanse, zagrożenia i wyzwania związane z obiektywnymi trendami technologicznymi, społecznymi, politycznymi, demograficznymi, konsumpcyjnym

·       Sesja III - Sfera regulacji gospodarki, Rola instytucji, rola państwa, polityka gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem stabilizacji makroekonomicznej, rola organizacji ponadnarodowych, samorząd gospodarczy, pracowniczy i zawodowy, efektywność mikroekonomiczna

·       Sesja IV - Kultura i edukacja ekonomiczna, Związki gospodarki z kulturą. Etyczny wymiar działalności gospodarczej i społeczna odpowiedzialność biznesu

PEŁNY PROGRAM

Strona internetowa Kongresu

Udostępnij artykuł:
« powrót