Wystąpienie KZBS do UKNF, Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Sprawiedliwości

KZBS skierował pisma do tytułowych instytucji w związku z trwającym procesem legislacyjnym, dotyczącym senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, wprowadzającego dalsze ograniczenia możliwości ustanawiania efektywnych zabezpieczeń na majątku rolnika.

Projekt powiela wszystkie dotychczasowe wyłączenia spod egzekucji przewidziane w rozporządzeniu z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz.U. z 2017 poz. 1385, zwanego dalej  Rozporządzeniem), jak również przewiduje dalsze ograniczenia w możliwości ustanawiania zabezpieczeń na majątku rolnika.

KZBS w przedmiotowych pismach zwrócił uwagę na konsekwencje wprowadzanych zmian  w postaci istotnego zwiększenia ryzyka kredytowego. 

Podkreślił również, iż zmiany wprowadzane w Projekcie spowodują, iż majątek rolnika nie będzie mógł być wykorzystany jako przedmiot zabezpieczenia w celu pozyskania finansowania bankowego. Banki nie mogą bowiem ustanawiać zabezpieczenia, z którego wierzyciel nie może zostać zaspokojony.

Jednocześnie KZBS przedstawił propozycje zmian do ustawy zapewniających możliwość realnego ustanawiania zabezpieczeń na majątku rolnika, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeby zapewnienia jego ochrony przed egzekucją. 

Pełna treść pism znajduje się w zakładce „Dla członków” dostępnej po zalogowaniu.   

Udostępnij artykuł:
« powrót