Warsztaty "Spółdzielcze i odpowiedzialne finansowanie rozwoju"

Spółdzielcze i odpowiedzialne finansowanie rozwoju jest głównym tematem 13. dorocznych warsztatów poświęconych temu zagadnieniu, organizowanych 16 i 17 czerwca przez Euricse wraz z Uniwersytetem w Trydencie, Federcasse i przy wsparciu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB).

Rosnące zainteresowanie gospodarką opartą nie tylko na produktach materialnych, ale także na relacjach, w połączeniu ze zmianami demograficznymi i kryzysami fiskalnymi w różnych państwach, otwiera możliwości rozwoju dla działalności wymagającej inwestycji w zdrowie i opiekę zdrowotną, usługi socjalne i osobiste, pomoc online, przemysł ekologiczny i ochronę środowiska. Trend ten stał się jeszcze ważniejszy ze względu na niedawną pandemię, która osłabiła całą gospodarkę światową i zwiększyła nierównowagę wewnętrzną i międzynarodową, zagrażając spójności społecznej i stosunkom międzynarodowym. Banki spółdzielcze i fundusze alternatywne oraz instytucje finansowe, które zainwestowały w innowacje społeczne, wykazały w ten sposób duży potencjał. Te zagdanienia są obecnie wyjątkowo istotne ze względu na naukowe ujęcie problemów i wyzwań banków spółdzielczych w obliczu wzrastającego ryzyka klimatycznego, co przełoży się na ryzyko kredytowe wobec istotnej części ich portfela kredytowego.

Podczas warsztatów naukowcy z uniwersytetów i ośrodków będą dyskutować o społecznych instytucjach finansowych, bankach spółdzielczych i cyfryzacji. Przedstawiony zostanie również szeroki przegląd regionalnych systemów bankowych: od niemieckich regionalnych banków spółdzielczych po przykłady z krajów bałtyckich i wielu innych. W sześciu sesjach z udziałem 20 naukowców i badaczy reprezentujących uniwersytety i ośrodki badawcze z całego świata omówiony zostanie potencjał innowacji w tym sektorze.

Źródło: Cooperative and Responsible Finance for Development: the workshop | Euricse

 

Udostępnij artykuł:
« powrót